Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programą

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad žemdirbiai, pageidaujantys gauti paramą pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą (toliau – Programa), paraiškas gali teikti nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d. imtinai.

Programos tikslas –pilnai ar iš dalies remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio veiklos subjektų įgyvendintiems ir vykdomiems Programos projektams (toliau – Projektai) Druskininkų savivaldybėje. Siekiant įgyvendinti Programos tikslą ir uždavinius, nustatyti paramos teikimo prioritetai.

Programos projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos žemės ūkio rėmimo programos projektui finansuoti formą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, adresu: www.druskininkusavivaldybe.lt „Savivaldybės naujienose“ ir skyriuje „Pradžia“/Veiklos sritys/Žemės ūkis/Žemės ūkio valdos ir ūkininkų ūkiai.

Paramos paraišką ir (arba) papildomus dokumentus savivaldybei pateikti galima šiais būdais:

1. Siunčiant registruotu paštu Druskininkų savivaldybės administracijai, Vilniaus al. 18, LT-66119, Druskininkų sav. (pasirinkus šį būdą, kartu būtina pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka, pvz., notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus).

2. Siunčiant elektroniniu paštu info@druskininkai.lt, pasirašant siunčiamą paraišką saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – kvalifikuotas elektroninis parašas). Pridedamų dokumentų kopijos, pateiktos kartu su elektroniniais ryšiais pateikta paraiška, taip pat turi būti patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

3. Atvykti į Savivaldybę ir pateikti pareiškėjui asmeniškai arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka.

Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614  25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės informacija