Kviečiame visuomenę susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Druskininkų savivaldybė informuoja apie numatomas privataus verslo UAB „Biomiškas“ investicijas Viečiūnų miestelyje. Kviečiame bendruomenę susipažinti su pateikta informacija apie naują ūkinę veiklą, o gegužės 10 d. aktyviai dalyvauti viešame poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos svarstyme.

Nuo balandžio 26 d. gyventojai gali teikti savo pasiūlymus ar klausimus dėl planuojamos ūkinės veiklos ataskaitos registruotu paštu: UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt.

Savivaldybės kontaktiniai duomenys: Savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė (el. paštas egle.sadauskaite@druskininkai.lt, tel. (8 313) 40105), Viečiūnų seniūnijos seniūnas Alvydas Varanis (el. paštas alvydas.varanis@druskininkai.lt, tel. (8 313) 47917).

Daugiau informacijos:

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Biomiškas“, įm. k. 303301570, Gardino g. 57-3, Druskininkai, mob. (8 606) 25508, mesku.baras@gmail.com

2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda. tel. (8 46) 430 463, faks. (8 46) 430 469, simona@ekosistema.lt

3. PŪV pavadinimas, vieta: Kombinuotųjų pašarų ir etanolio gamyba; Verpėjų g. 28A, Viečiūnai, Druskininkų sav.

4. Trumpas PŪV aprašymas: esamame pastate per parą planuojama perdirbti 6,75 t/parą įvairių grūdų, pagaminant iš jų 4,5 t/parą kombinuotųjų pašarų ir 3,0 t/parą etanolio. Gamybai bus naudojami fermentiniai preparatai ir vanduo. Gamyba bus vykdoma – visus metus nepertraukiamai. Veiklos metu susidarys atliekos, nuotekos, į aplinkos orą bus išskiriami teršalai ir kvapai, skleidžiamas triukšmas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinė apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Viečiūnų seniūnijos administracinėse patalpose (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnai, Druskininkų sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2021-04-26 iki 2021-05-10 imtinai; I-V – 8-12 ir 13-15val. 3) PVSV ataskaita skelbiama interneto svetainėje http://www.ekosistema.lt/

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2021-05-10, 17 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per ZOOM platformą. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/82576629691 Kilus nesklandumams prisijungiant, skambinti tel. (8 614) 01336.

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku –  UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda arba el. paštu simona@ekosistema.lt

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, info@nvsc.lt