Druskininkuose surengtame forume – viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės klausimai Lietuvos savivaldybėse

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkuose, „Grand SPA Lietuva“ konferencijų centre Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) organizavo forumą „Viešoji ir privačioji partnerystė savivaldybėse“. Renginyje dalyvavo LSA prezidentas Ričardas Malinauskas, direktorė Roma Žakaitienė, savivaldybių merai, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, Ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vadovas Mantas Katinas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas Šarūnas Narbutas, Druskininkų savivaldybės bei kitų šalies valstybinių institucijų bei verslo atstovai. Tokio lygmens forumas, kaip pabrėžė R. Žakaitienė, surengtas pirmą kartą, nors viešosios ir privačiosios partnerystės tema – ne nauja savivaldybių seminaruose ir kituose panašaus pobūdžio renginiuose.

Plačiąja prasme šią partnerystę galima apibrėžti kaip viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, įgyvendinant infrastruktūros projektus ar teikiant viešąsias paslaugas. Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, auga investicijų poreikis viešajai infrastruktūrai ir viešosioms paslaugoms plėtoti bei jų kokybei tobulinti, tačiau viešojo sektoriaus galimybės skirti tam pakankamą finansavimą yra ribotos. Tokia situacija skatina ieškoti naujų galimybių įgyvendinti minėtus tikslus. Tarptautinėje praktikoje viena iš tokių galimybių yra viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Toks bendradarbiavimo modelis sudaro sąlygas pritraukti privataus kapitalo investicijas viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti.

Pasak forume „Viešoji ir privačioji partnerystė savivaldybėse“ dalyvavusio Ministro Pirmininko S. Skvernelio, jis yra aplankęs bene trečdalį Lietuvos savivaldybių, ir gali drąsiai sakyti, jog miestuose ir miesteliuose gyvena, dirba kūrybingi, kupini idėjų ir savo kraštą mylintys žmonės: „Labai svarbi žinia, jog pirmą kartą po daugelio metų pernai regionuose sukurta daugiau darbo vietų nei Vilniuje. Tai liudija apie savivaldybių iniciatyvumą ir sėkmingą merų veiklą“, – sakė Premjeras. Vyriausybės vadovo teigimu, labai teisinga, jog didesnė partnerystės sričių dalis priskirta vietos savivaldai ir jau sudaryta eilė sutarčių laisvalaikio, sporto, turizmo infrastruktūros, atliekų tvarkymo, šilumos ūkio ir kitose srityse. Tai sėkminga savivaldybių darbo sritis. Centrinės valdžios institucijos šiuo metu įgyvendina tik 4 partnerystės sutartis, o savivaldybės – net 44 sutartis 28-iose savivaldybėse. Sveikintina, kad ir kiekvienais metais vis daugiau savivaldybių prisijungia prie partnerystės projektus įgyvendinančių savivaldybių rato.

LSA organizuotame forume „Viešoji ir privačioji partnerystė savivaldybėse“ dalyvavo šalies savivaldybių vadovai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Dėkodamas už sėkmingą bendradarbiavimą tarp Vyriausybės ir LSA, Ministras Pirmininkas S. Skvernelis LSA prezidentui R. Malinauskui įteikė „Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio“ medalį, kuriame pavaizduotos praėjusio šimtmečio istorinės asmenybės, svarbios Lietuvos istorijai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Vyriausybės S. Skvernelis padėkojo visiems, kurie didelėmis savo pastangomis, kryptingu ir kantriu darbu kasmet prisideda prie savivaldos sutvirtinimo. Dėkodamas už sėkmingą bendradarbiavimą tarp Vyriausybės ir LSA, Ministras Pirmininkas S. Skvernelis LSA prezidentui R. Malinauskui įteikė „Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio“ medalį, kuriame pavaizduotos praėjusio šimtmečio istorinės asmenybės, svarbios Lietuvos istorijai.

LSA prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas padėkojo forumo dalyviams, atvykusiems į LSA organizuotą renginį. Meras įvardijo, kad šiandien, dirbant viešosios ir privačiosios partnerystės srityje, vadovaujamasi trimis – Koncesijų, Investicijų ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymais. R. Malinausko teigimu, pozityvu yra tai, kad bent jau per pastaruosius dvejus metus dvejus metus Asociacija iš dabartinės Vyriausybės ar Seimo nesulaukė vienokio ar kitokio biurokratinio, įstatyminio pakeitimo ar iniciatyvos, kuri pablogintų situaciją, priimant sprendimus dėl viešosios ir privačiosios partnerystės.

Renginio metu susirinkusiesiems „Vilmorus“ vadovas dr. V. Gaidys pristatė atliktą visuomenės nuomonės tyrimą „Ką Lietuvos piliečiai žino apie viešąją ir privačią partnerystę ir kaip vertina tokį bendradarbiavimo modelį“. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ vadovas M. Katinas renginio metu išsamiai aptarė viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės bei užsienio investicijų klausimus. Forumo dalyvis Š. Narbutas dalyviams pristatė pacientų požiūrį į valstybinę ir privačią mediciną.

„Mano Druskininkai“ ir LSA informacija