Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas darbuotojas, dirbsiantis pagal darbo sutartį, – Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Kviečiame prisijungti prie profesionalios, dinamiškos ir ambicingos Druskininkų savivaldybės administracijos komandos!

Reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; studijų sritis – technologijos mokslai; studijų kryptis – statybos inžinerija.

2. Turėti inžinieriaus statybininko profesinę kvalifikaciją.

Privalumai:

1. Darbo patirtis statybinių ir/ar specialiųjų statybos darbų srityje.

2. Statybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Pagrindinės funkcijos:

1. Rengti pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikti ataskaitas apie sutarčių vykdymą.

2. Organizuoti statinių (statinių, pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų), kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savivaldybės administracija, statybą leidžiančių dokumentų statyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar atnaujinti (modernizuoti) esamą statinį gavimą.

3. Atlikti objektų, statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ar atnaujinamų (modernizuojamų) iš Savivaldybės biudžeto bei kitų lėšų, kai statytojo (užsakovo) funkcijas atlieka Druskininkų savivaldybės administracija, statytojo (užsakovo) funkcijas, priimti iš projektuotojų ir tikrinti statybos bei remonto darbų projektinę dokumentaciją.

4. Rengti statybvietės ir darbų perdavimo-priėmimo aktus, medžiagą ir techninę dokumentaciją perdavimui rangovams ir/ar inžinerinių paslaugų teikėjams.

5. Rengti medžiagą ir techninę-sąmatinę dokumentaciją statinių, statinių techninių projektų ekspertizei.

6. Tikrinti statybos metu naudojamų medžiagų, produktų, įrenginių bei įrengimų kokybę, reikalauti ją patvirtinančių dokumentų, informuoti statytoją (užsakovą) apie darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.

7. Kartu su techninę priežiūrą vykdančiu asmeniu dalyvauti ir rengti dokumentus, tikrinant ir priimant paslėptus statybos darbus, išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti statinius, pastatus, susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, atskirus įrenginius, konstrukcijas.

8. Pagal poreikį atstovauti statytojui (užsakovui) statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savivaldybės administracija, statybos užbaigimo procedūrose.

Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome pateikti iki 2020 m. balandžio 15 d. dviem adresatams vienu metu el. p.: juozas.grigas@druskininkai.lt; nijole.p@druskininkai.lt

Papildoma informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriuje tel. (8 313) 60744 arba el. p. juozas.grigas@druskininkai.lt

Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti pretendentai.