Aptarta Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo eiga

Praėjusių metų birželį Druskininkų savivaldybės Taryba inicijavo daugiau kaip dešimtmetį skaičiuojančio Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą – tai padaryti reikėjo, nes pasibaigė plano galiojimo laikotarpis.

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė patvirtino atnaujinimo darbų programą, ir per šiuos metus buvo atlikta esamos šilumos ūkio būklės analizė, įvertinti šilumos ūkio atnaujinimo pokyčiai bei nustatyti preliminarūs šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai. Konkursą laimėjo ir planą rengia UAB „Kelprojektas“.

Atlikus Druskininkų savivaldybės Šilumos ūkio specialiojo plano keitimą, bus suformuotos ilgalaikės savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys/Asociatyvi nuotrauka

Šiuo metu vyksta sprendinių ir koncepcijos derinimas, bus vykdomos viešinimo procedūros, inicijuota poveikio sveikatai vertinimo procedūra.

Jei procesai vyks sklandžiai, specialusis šilumos planas turėtų būti parengtas ir patvirtintas šiais metais. Šį planą tvirtins Taryba.

Plano rengėjai savivaldybės vadovams, specialistams, AB „Druskininkų šilumos tinklai“ ir „Litesko“ atstovams pristatė esminius specialiojo plano sprendinius, diskutavo apie šilumos ūkio infrastruktūros plėtros galimybes.

Pasak Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, pagrindinis Druskininkų savivaldybės Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo tikslas yra suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis.

„Paskutinį kartą šilumos ūkio specialusis planas buvo atnaujintas 2008 metais – nuo to laiko buvo daug pokyčių, todėl plano atnaujinimas būtinas, atsižvelgiant ir į pasikeitusius teisės aktus, ir į šilumos gamybos bei perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus veiksnius. Druskininkai vertina naujoves, todėl mums ypatingai aktualios atsinaujinančių šilumos šaltinių galimybės ir perspektyvos“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Pasitarime atkreiptas dėmesys į būtinybę įvertinti atsinaujinančių šilumos šaltinių zonavimą –tai ypač aktualu, kalbant apie Leipalingio seniūniją.

Pasak AB „Druskininkų šilumos tinklai“ vadovo Alvydo Karlono, kadangi Leipalingio seniūnijoje senoji katilinė buvo didelė, o vartotojų – mažai, teko ieškoti geriausios alternatyvos. Gyventojams jau buvo pasiūlyta pereiti prie geoterminio šildymo, bet galiausiai pasirinkta mobili katilinė ir centralizuotas šildymas. Tačiau gyventojai prie daug efektyvesnio ir pigesnio geoterminio šildymo gali pereiti bet kada.

Atlikus Druskininkų savivaldybės Šilumos ūkio specialiojo plano keitimą, bus suformuotos ilgalaikės savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

V. Jurgelevičienė: „Paskutinį kartą Šilumos ūkio specialusis planas buvo atnaujintas 2008 metais – nuo to laiko buvo daug pokyčių. Plano atnaujinimas būtinas, atsižvelgiant ir į pasikeitusius teisės aktus, ir į šilumos gamybos bei perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus veiksnius. Druskininkai vertina naujoves, todėl mums ypatingai aktualios atsinaujinančių šilumos šaltinių galimybės ir perspektyvos.“