Socialinių paslaugų centras: dvidešimt pagalbos ir dėmesingumo druskininkiečiams metų

Vietos valdžia savivaldybės gyventojų yra vertinama pagal tai, kaip ji rūpinasi savo gyventojų socialinėmis problemomis, ypač – senjorų ir socialiai pažeidžiamųjų. Druskininkų savivaldybėje šioms problemoms skiriamas ypatingas dėmesys, todėl dauguma žmonių jaučia nuolatinį rūpestį, o socialiai jautrių grupių gyventojai – nuoširdžią savivaldybės pagalbą. Siekiant skirti ypatingą dėmesį senjorams, gyvenimo negandų kankinamiems, vienišiems savivaldybės gyventojams, prieš 20 metų Druskininkuose įsteigtas Socialinių paslaugų centras. Per tuos du dešimtmečius vos nuo dviejų darbuotojų savo veiklą pradėjęs centras dabar išaugo į platų paslaugų spektrą teikiančią įstaigą, kurioje mūsų savivaldybės žmonėms padeda beveik keturios dešimtys geranoriškų, nuoširdžių ir profesionalių darbuotojų. Nors keitėsi įstaigos vadovai, darbuotojai, tačiau per visus tuos du dešimtmečius išliko svarbiausia misija – padėti žmonėms.

Kiekvienas Socialinių paslaugų centro darbuotojas yra ypatingas, išskirtinis, unikalus asmuo, tačiau, teikdami pagalbą ir socialines paslaugas, visi jie vadovaujasi vienodomis vertybėmis/Audriaus Šalaševičiaus nuotrauka

Gražios sukakties proga, norėdami plačiau pateikti šios įstaigos veiklos kelią, „Mano Druskininkai“ pakalbino visas keturias Socialinių paslaugų centro vadoves, įvairiais laikotarpiais vadovavusias šiam centrui.

Dirbo vos du darbuotojai

Apie šios centro ištakas, sunkią pradžią kalbėjomės su pirmąja centro direktore Ramute Juoniene.

– Jūs buvote pirmoji Socialinių paslaugų centro direktorė. Kokia buvo pradžia?

– 1994 m. pradėjau dirbti Savivaldybės Globos ir rūpybos skyriuje. Tada ten buvo tik du lankomosios priežiūros darbuotojai, kurie buvo atsakingi už miesto senelius. Ką jie galėjo padaryti, kai tuo metu Druskininkuose beveik ketvirtis gyventojų buvo senatvės ir invalidumo pensininkai, o nedarbo lygis buvo iki 30 proc.? Tos paslaugos buvo labai reikalingos, juo labiau, kad jos veiksmingiausiai sprendžia žmogaus socialinius poreikius. Žmogui suteikiama galimybė gyventi savo namuose, neatitrūkstant nuo jam įprastos aplinkos. Be to, ir ekonomiškiausia paslaugų rūšis, lyginant su globos namais. Ne tik mūsų savivaldybėje buvo kalbama apie šių paslaugų plėtrą, Socialinės apsaugos ministerija irgi buvo tuo susidomėjusi, todėl buvo parengtas socialinių paslaugų katalogas, joms pradėtas skirti didelis dėmesys. Buvo kviečiami dėstytojai iš Skandinavijos šalių, apmokomi darbuotojai. Kadangi skyriuje buvau atsakinga už socialines paslaugas, rengdavome mokymus, pati važiavau mokytis ir stengėmės plėsti socialinių paslaugų spektrą Druskininkuose. 2000 m. prie Druskininkų miesto buvo prijungtos Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijos, jose socialinės pagalbos reikėjo dar daugiau. Padidėjo lankomosios priežiūros specialistų skaičius. Tada savivaldybė sau iškėlė tikslą įsteigti socialinių paslaugų centrą. Iš pradžių jis buvo įsteigtas prie Globos ir rūpybos skyriaus, o 2000 m. buvo įsteigtas savarankiškas skyrius, mes įsikūrėme poliklinikos Palaikomojo gydymo skyriuje, paskui buvo įkurta biudžetinė įstaiga.

Buvusios Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorės L. Megelinskienės, R. Juonienė ir A. Aleksienė turi apie ką pakalbėti su dabar centrui vadovaujančia Ž. Liutikiene/Roberto Kisieliaus nuotrauka

– Kokios buvo naujai įkurto centro darbuotojų darbo sąlygos?

– Turėjome vieną didesnį kabinetą ir mažutį – buhalterei. Didesniajame buvo mano ir socialinio darbuotojo darbo vietos. Lankomosios priežiūros darbuotojų jau buvo daugiau, nes jie aptarnavo ir seniūnijų, ir miesto gyventojus. Jie užeidavo pas mus į kabinetą ir visi tardavomės, kaip pagerinti paslaugų teikimą, nes visiems dar trūko patirties. Tada ir aš pati mokiausi socialinio darbo, buvo organizuotos studijos prie Vilniaus universiteto. Nors turėjau pedagogės diplomą, tačiau mokiausi socialinių paslaugų subtilybių ir įgijau socialinio darbuotojo specialybę. Nebuvo lengva, net savo transporto neturėjome.

– Kokius uždavinius sau tada kėlėte?

– Svarbiausias uždavinys – kaip padėti senam žmogui? Buvo žiūrima, ar tas žmogus turi vaikų, kurie galėtų jam padėti, bet jei žmogus vienišas, tai visas krūvis tekdavo mums.

– Kokie žmonės, Jūsų manymu, gali dirbti socialinį darbą?

– Mylintys žmones, mokantys bendrauti, netingintys kalbėti. Žmonėms reikia bendravimo. Atsimenu, atėjo moteris, pikta, susinervinusi, reikalavo pašalpos, o pinigų nebuvo, kad kiekvienam galėtum skirti. Sėdim ir kalbam su ja apie viską, gyvenimiškas temas paliečiam. Įsisukom į ilgą pokalbį. Po to moteris nusiramino ir sako: „Ačiū, vaikeli, kad mane išklausei“. Nors ji ir negavo pašalpos, bet buvo patenkinta mūsų pasikalbėjimu. Yra tokių žmonių, kurie sutverti socialiniam darbui. Vienas tokių – Darius Lukauskas, socialinį darbą dirbantis nuo 1994 metų. Šis žmogus ne tik puikiai atlieka savo tiesioginį darbą, bet, nuvykęs pas senolius, pameistrauja, paremontuoja. Todėl jį visi myli ir gerbia.

Prisidedant prie infrastruktūros neįgaliesiems gerinimo mūsų mieste, buvo įsigyta slidžių neįgaliesiems „Snow Arenoje“, K. Dineikos sveikatingumo parke įrengtos supynės neįgaliesiems/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotraukos

Visi įskūrė po vienu stogu

Trejus metus centrui vadovavusią R. Juonienę, pakeitė Laima Megelinskienė. Jos darbo metai centre buvo pažymėti naujais projektais ir naujų patalpų įrengimu.

– Kuo Jums įsiminė tas laikotarpis, kai vadovavote Socialinių paslaugų centrui?

– Dėl mūsų Savivaldybės vadovų, Tarybos, Savivaldybės administracijos nuolatinio atsakingo, rimto, rūpestingo, geranoriško bei profesionalaus požiūrio į socialines problemas Socialinių paslaugų centras veikė, teikdamas reikiamas socialines paslaugas Savivaldybės gyventojams.

2006-2007 m. buvo įgyvendintas projektas „Pastato Druskininkuose, Veisiejų g. 17, pritaikymas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Druskininkų savivaldybėje“. Projekto tikslas – rekonstruoti ir pritaikyti dalį pastato Veisiejų g. 17 patalpų nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Druskininkų savivaldybėje, socialinių paslaugų teikėjus sukeliant „po vienu stogu“. Projektas įgyvendintas, naudojant ES struktūrinių fondų paramą bei Savivaldybės biudžeto lėšas.

Persikėlus į naujas ir daug didesnes, erdvesnes patalpas, atsirado galimybės Savivaldybės gyventojams teikti daugiau kokybiškesnių, įvairesnių socialinių paslaugų.

Visos nevyriausybinės organizacijos (asociacijos), kurios iki šio laiko buvo išsibarsčiusios po įvairias miesto patalpas, įsikūrė po vienu stogu. Druskininkų savivaldybės nevyriausybinės organizacijos buvo labai aktyvios, iniciatyvios ir veiklios, todėl mūsų visų darbas tapo sklandesnis. Iškilus problemoms, jas sprendėme organizuotai, išmintingiau ir greičiau.

– Kokių naujų galimybių suteikė rekonstruotas pastatas?

– Socialinių paslaugų centro patalpose buvo įrengtas drabužių kambarys. Raginome žmones, turinčius ir galinčius jau dėvėtus, bet dar tinkamus drabužius bei avalynę atnešti ir pasidalinti su stokojančiaisiais, juos pakvietėme šia paslauga pasinaudoti.

Buvo įrengtos skalbimo bei dušo patalpos. Asmeninės higienos paslaugomis galėjo naudotis asmenys, kurie savo namuose tokių sąlygų neturėjo.

Centre atsirado bendro naudojimo salės įvairiems renginiams, konferencijoms, susitikimams, mokymams, aptarimams bei sporto salė, kuriomis bendrai naudojosi visi socialinių paslaugų teikėjai bei gavėjai.

Stiklinėje galerijoje nuolat vyko parodos. Buvo įkurtas vaikų dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams. Įsigytas naujas automobilis transporto paslaugų teikimui.

Buvo organizuojama Kūčių vakarienė vienišiems asmenims, tęsiamos tradicijos šventiniu laikotarpiu su dovanėle aplankyti Socialinių paslaugų centro lankomus asmenis bei Druskininkų savivaldybės gyventojus, gyvenančius įvairiose Lietuvos stacionariose socialinių paslaugų įstaigose (globos namuose). Dalyvavome įvairiuose projektuose, kurie padėjo plėsti bei gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Prasmingai bendravome su „Rotary“ klubu. Tuo metu ypač aktuali buvo techninės pagalbos priemonių aprūpinimo neįgaliesiems problema, jų trūko, todėl klubo parama šiomis priemonėmis buvo labai svari ir reikalinga. Atsidarius techninės pagalbos priemonių centrui Alytuje, mūsų Savivaldybės gyventojų aprūpinimas reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis paspartėjo, pagal pateikiamas paraiškas jų buvo galima gauti daugiau.

Teikėme pagalbos į namus, aprūpinimo būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kita), maitinimo, transporto, sociokultūrinės, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo, informavimo, konsultavimo bei kitas socialines paslaugas.

Garbingiausias Socialinių paslaugų centro svečias – LR Prezidentas V. Adamkus/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

– Kuo unikalus buvo Druskininkų socialinių paslaugų centras?

– Mūsų Socialinių paslaugų centras buvo vienas pirmųjų Lietuvoje (o gal ir pirmas?), kuriame po vienu stogu įsikūrė visos socialines paslaugas teikiančios įstaigos ir organizacijos. Socialinių paslaugų centre lankėsi tuometė LR SADM ministrė V. Blinkevičiūtė. Nuolat sulaukdavome ir su dideliu džiaugsmu gerąja patirtimi dalijomės su įvairių Lietuvos savivaldybių atstovais, lankėsi svečiai iš Lenkijos, Baltarusijos, Gruzijos bei kitų šalių.

Geranoriškai, prasmingai, nuoširdžiai, o kartu ir labai dalykiškai bendradarbiavome su seniūnijų seniūnais bei socialinio darbo organizatoriais, parapijų klebonais bei tėvu Vladimiru, pedagoginės psichologinės tarnybos, darbo biržos, mokymo centrų, ligoninės, PSPC, policijos  vadovais ir darbuotojais bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis.

Socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantys socialines paslaugas Savivaldybės gyventojams, nuolat dalyvaudavo kvalifikacijos kėlimo programose, mokymuose bei buvo atestuojami. Savo darbe vadovavosi Socialinio darbuotojo etikos kodeksu bei kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą. 2006 m. buvo patvirtintas naujos redakcijos Socialinių paslaugų katalogas bei priimti kiti su juo susiję teisės aktai. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbas buvo organizuojamas komandinio darbo principu.

– Kokius tikslus sau kėlėte savo darbe?

– Savo darbe kasdien matėme – ŽMOGŲ, kuriam buvome, esame ir būsime reikalingi. Socialinis darbas – tai prisilietimas prie pačių jautriausių žmogaus gyvenimo etapų. Ir taip svarbu tai pastebėti, suprasti, esant reikalui, suteikti pagalbą vietoje ir laiku, o, svarbiausia, su meile, nuoširdumu, tikrumu ir derama pagarba. Prisimenu Šventojo Rašto žodžius – „Palaimingiau duoti negu imti“… Ir kartu, ypač šiandienoje, suvokiame, kokia trapi ši riba… Nemažiau svarbu suprasti ir vertinti tai, jog dažnai būna taip, kad, dalindamasis bei atiduodamas, gauni kur kas daugiau…

Įgyvendino daug projektų

Vėliau centro vadovavimo vairą perėmusi Asta Aleksienė teigė, jog centro darbuotojai siekė plėsti teikiamų paslaugų spektrą ir kokybę.

– Kaip keitėsi įstaiga, Jums vadovaujant?

– Trumpai pokyčius galima pavadinti augimu: didėjo teikiamų socialinių paslaugų, įstaigos darbuotojų skaičius ir kompetencija, padaugėjo paslaugų gavėjų. Socialinės paslaugos tapo prieinamos įvairesniems bendruomenės sluoksniams, kaimiškų vietovių gyventojams.

– Kuriais nuveiktais darbais labiausiai didžiuojatės?

– Pirmiausia – sutelktu ir kompetentingu, kūrybingu, atsidavusiu darbui kolektyvu. Džiugu prisiminti, kad vieni pirmųjų Lietuvoje gavome sertifikatą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, parodantį, jog mūsų teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos atitinka europinius standartus. Svarbus savarankiško gyvenimo namų įsteigimas Viečiūnų bei Leipalingio miesteliuose.

Didžiuojuosi globos centro darbu, pagalbos į namus ir integralios pagalbos skyrių veikla.

Prioritetai visada buvo skiriami – žmonėms.

Paslaugų gavėjams – teikti kokybiškas, jų poreikius atitinkančias paslaugas, darbuotojams – sukurti palankias ir įkvepiančias darbo sąlygas, partneriams – parodyti dėkingumą bei bendradarbiavimo svarbą. Svarbu buvo bendruomenę paskatinti būti aktyvesnę, tolerantiškesnę, atidesnę šalia esančiam žmogui.

Socialinių paslaugų centro darbuotojai didžiausią dėmesį skiria žmonėms/Socialinių paslaugų centro archyvo nuotrauka

– Kokius projektus įgyvendinote?

– Įgyvendinant „Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo“ programą, vykdėme projektą „Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centras (DUC)“, „Viečiūnų savarankiško gyvenimo namų gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas ir verslumo skatinimas“, „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Pastarasis projektas buvo ypač sėkmingas, nes tokios paslaugos mūsų bendruomenei yra labai reikalingos. Pasiteisino projektas „Alkoholio prevencija ir gydymo paslaugų kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje“.

Centras buvo projekto „Vaikų svajonės“ partneris, Kalėdinių renginių, akcijų organizatorius. Prisidėjome prie infrastruktūros neįgaliesiems gerinimo mūsų mieste: buvo įsigyta slidžių neįgaliesiems „Snow Arenoje“, K. Dineikos sveikatingumo parke įrengtos supynės neįgaliesiems.

Kiekvienas projektas atnešė naudos įvairioms bendruomenės grupėms ir prisidėjo prie visų mūsų savivaldybės žmonių gyvenimo kokybės pagerinimo.

– Kaip sekėsi bendrauti su socialiai labiausiai pažeidžiamais žmonėmis?

– Bendrauti su žmonėmis, jais pasitikint, siekiant įgalinti, o ne pabrėžti jų galimybių ribas, – tai yra svarbiausia.

Tikrai yra kuo pasidžiaugti, ką prisiminti. Manau, rasdavau raktą į kiekvieno paslaugų gavėjo širdį, nes visus pažinojau, žinojau jų situaciją, daugelis man atsiverdavo.

Žmonės dalindavosi problemomis, kartu su paslaugų gavėjais ir jų socialiniais darbuotojais svarstėme galimybes ir pagalbos perspektyvas kiekvienu konkrečiu atveju.

Jaučiausi naudinga ir reikalinga kolektyvui, bendruomenei – kaip specialistė ir kaip žmogus, galintis realiai padėti tiems, kam labiausiai reikia pagalbos.

2015 m. Leipalingio miestelyje duris atvėrė Savarankiško gyvenimo namai/Socialinių paslaugų centro archyvo nuotrauka

Planuoja teikti naują paslaugą

Šiuo metu moderniam ir platų paslaugų spektrą teikiančiam centrui vadovaujanti Žaneta Liutikienė įsitikinusi, jog būtina siekti, kad apie centro teikiamas paslaugas sužinotų, ne tik tie, kas jos teikiamos, bet ir visi savivaldybės gyventojai.

– Kokios šiandien centro aktualijos?

– Šios dienos aktualija – žinios apie įstaigos teikiamas socialines paslaugas ir vykdomą veiklą skleidimas.

Svarbu, kad apie mus žinotų ne tik tie asmenys ir šeimos, kuriems teikiama pagalba ir socialinės paslaugos, bet visi savivaldybės gyventojai. Tai pagreitins pagalbą ir socialinių paslaugų teikimą to reikalingiems žmonėms. Kita svarbi kryptis yra socialinių paslaugų plėtra seniūnijose.

Šiuo metu, savivaldybės administracijos ir Socialinės paramos skyriaus iniciatyva, analizuojame ir vertiname socialinių paslaugų poreikį seniūnijose, siekiame, kad kaimo gyventojai ne tik žinotų apie paslaugų galimybes, bet ir būtų suteiktos socialinės paslaugos, kompensuojančios negalios, ligos ar senatvės patiriamus sunkumus.

– Kokių paslaugų spektrą siūlote savo klientams?

– Iš Socialinių paslaugų kataloge išvardytų socialinių paslaugų mūsų įstaiga teikia 16. Vykdome ir kitas deleguotas funkcijas: aprūpiname gyventojus techninės pagalbos priemonėmis (ramentais, vaikštynėmis, funkcinėmis slaugos lovomis), mokame pagalbos pinigus, atliekame asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą, pildome asmens gebėjimų klausimyną, kai senyvo amžiaus asmenims nustatinėjami specialieji poreikiai. Vykdome projektinę, priklausomybių ir smurto prevencinę veiklas.

– Kokių planų turite?

– Svarbiausiais šios dienos tikslas yra socialinės priežiūros paslaugų teikimas greitai paslaugas pradėsiančiame teikti Neįgaliųjų dienos centre, esančiame Sveikatos g. 30. Tai – naujausia socialinė paslauga, kuri suteiks galimybę miesto gyventojams ir svečiams suderinti savo poilsį ir artimojo, negalią turinčio, ar senatvės amžiaus sulaukusio asmens, priežiūrą.

– Kuo labiausiai didžiuojatės?

– Didžiuojamės, kad įstaigoje įdiegta EQAUSS kokybės vadyba, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus. Problemų sprendimui ir rizikų valdymui taikome atvejo vadybą.

Jau antri metai teikiame savo fiksuojamų rezultatų pažangos ataskaitas į Briuselį.

Stiprūs esame, teikdami pagalbą globos centre. Visas jėgas ir kompetencijas kreipiame į veiklą, kad vaikai augtų ir būtų mylimi naujose šeimose.

– Papasakokite apie Socialinių paslaugų centro kolektyvą.

– Kiekvienas iš 37 dirbančiųjų Socialinių paslaugų centre yra ypatingas, išskirtinis, unikalus asmuo. Tačiau, teikdami pagalbą ir socialines paslaugas, visi jie vadovaujasi vienodomis vertybėmis. Kiekvieną įstaigos klientą darbuotojai vertina kaip unikalų, vertingą, todėl rūpinasi juo nuoširdžiai, skirdami visą dėmesį.

Darbuotojai – profesionalai, pasižymintys kompetencija, atsakingumu ir lankstumu, siekia kokybiškų rezultatų. Ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui, pagalbai vieni kitiems, geranoriškai ir laiku keičiasi informacija tarpusavyje bei su partneriais.

Nuolatinis tobulėjimas – viena iš esminių darbuotojų vertybių: nuolat kelia kvalifikaciją, yra atviri naujovėms ir jų pritaikymui darbe.

Centro darbuotojai gerbia informacijos slaptumą, užtikrina konfidencialumą ir atsakingai tai taiko savo profesiniame darbe.

 – Ką jums reiškia dirbti Socialinių paslaugų centre?

– Man didelė garbė ir atsakomybė dirbti Socialinių paslaugų centre. Džiaugiuosi savo kolektyvu, be kurio nieko negalėčiau pasiekti. Jaučiuosi darnios, iššūkius nugalinčios, naujoves priimančios komandos dalimi.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras: „Per du dešimtmečius Druskininkų socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų spektras išsiplėtė, augo ir stiprėjo jo komanda.

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad šiandien Druskininkuose turime puikų Socialinių paslaugų centrą. Iš mūsų specialistų turėtų ko pasimokyti net didieji miestai.

Socialinės paslaugos labai jautri ir svarbi sritis – visada bendruomenėje yra žmonių, kuriems reikalingas kasdienis rūpestis ar pagalba. Ir nuo to, kaip greitai ir kaip profesionaliai specialistai sureaguoja į konkrečias situacijas, priklauso žmonių pasitikėjimas, socialinių paslaugų vertinimas.

Džiaugiuosi, kad Socialinių paslaugų centro kolektyvas, įvertinęs kiekvieną situaciją ,visais įmanomais būdais padeda įveikti iškilusius sunkumus, lydi žmogų jam sunkiu metu, ne gailisi, o skatina, pataria, padeda ir motyvuoja.

Prasidėjus pandemijai dar kartą galėjome įvertinti Druskininkų Socialinių paslaugų centro kolektyvo stiprybę – jie drąsiai ir užtikrintai tęsė pradėtus darbus, ieškojo naujų būdų ir formų padėti tiems, kuriems dėl pandemijos gyvenimas tapo labai apribotas.

Nuoširdžiai sveikinu Druskininkų Socialinių paslaugų centro kolektyvą su veiklos 20-mečiu. Linkiu, kad lengvai įveiktumėte kasdien kylančius iššūkius, kad turėtumėte drąsos ir noro kurti, tobulėti, eiti pirmyn ir kartu stiprinti Druskininkų krašto bendruomenę“. 

Violeta Grigorienė, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja: „Šiandien tikriausiai mažai kas prisimena, kokia buvo Socialinių paslaugų centro pradžia – pirmieji darbuotojai teikė vos kelias paslaugas, reikėjo įtikinti bendruomenę, kad šie žmonės tikrai atėjo padėti, o ne apgauti. Bėgant metams, augo pasitikėjimas, daugėjo paslaugų, atsirado galimybė padėti vis daugiau žmonių.

Socialinės paslaugos šiandien yra labai plati sritis. Aš labai džiaugiuosi, kad Druskininkų Socialinių paslaugų centro komanda yra profesionali, dinamiška, galinti teikti įvairias paslaugas ir gebanti prisitaikyti net prie ekstremalių pandemijos diktuojamų sąlygų.

Dėkoju komandai už meilę savo darbui, už empatiją kiekvienam sutiktam žmogui – būtent nuo to viskas ir prasideda.

Galime turėti labai daug paslaugų, puikias patalpas ir naują inventorių, bet tik nuo socialinį darbą dirbančių žmonių priklauso, ar bendruomenė norės priimti pagalbą, ar socialinės paslaugos bus efektyvios. Šiuo atžvilgiu Druskininkams tikrai pasisekė.

Sveikindama 20-ies metų veiklos proga, Druskininkų Socialinių paslaugų centro komandai linkiu tęsti pradėtus darbus, pasitikėti savo jėgomis, tikėti savo darbo prasmingumu ir mylėti žmones, esančius šalia“. 

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija