Bilso bendruomenės kulinarinės kelionės

Bilso bendruomenė baigia įgyvendinti projektą „Bilso bendruomenės kulinarinės kelionės“, kurio tikslas – dzūkiškų bandų ir duonos kepimo edukacinių programų sukūrimas Bilso bendruomenėje.

Projekto metu įsigyti baldai, juodosios keramikos indai, Dzūkijos krašto kostiumai bei kitos priemonės, skirtos dzūkiškų bandų ir duonos kepimui ir pristatymui. Bendruomenė sukūrė dvi paslaugas turistams – dzūkiškų bandų ir duonos kepimo edukacines programas.

Projektas finansuojamas pagal Druskininkų vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. Bendra projekto vertė – 8750 Eur, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirta 7000 Eur parama.