Miesto muziejuje – paroda „Gėlė iš atviruko“ dailininkui R. Laniauskui atminti

Liepos 23-ąją, 15 val. kviečiame Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) prisiminti dailininką Rimantą Laniauską (1937-2014) ir aplankyti jo darbų parodą „Gėlė iš atviruko“ bei pasiklausyti paskaitos apie Lietuvos išeivijos dailę. Pranešimą skaitys lektorius, VDA docentas, dailininkas Židrūnas Mirinavičius.

2005 m. sugrįžęs į Lietuvą ir apsigyvenęs Druskininkuose, šviesaus atminimo R. Laniauskas devynerius buvo aktyvus Druskininkų dailininkų bendruomenės narys/Nuotraukos iš Druskininkų miesto muziejaus fondo

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymas paskatino daugelį dailininkų išeivių iš Lietuvos sugrįžti į Tėvynę. Druskininkams garbė, kad juos pasirinko toks pasaulinio garso dailininkas, kaip Vytautas Kazimieras Jonynas, kuris Druskininkuose įsteigė savo vardo galeriją. Bet Lietuvos dailės istorija nuolat pildoma naujais kitų įdomių menininkų, kurie darbavosi ir buvo labai gerai vertinami užsienyje, vardais. Vienas iš jų – Rimantas Laniauskas, 2005 m. sugrįžęs į Lietuvą ir apsigyvenęs Druskininkuose. Devynerius metus jis buvo aktyvus Druskininkų dailininkų bendruomenės narys, dalyvavo druskininkiečių parodoje „1“, kuri nuo 2002 m. iki 2011 metų buvo organizuojama Druskininkų miesto muziejuje. R. Laniauskas gimė 1937 m. Kaune. 1944 m., būdamas septynerių, R. Laniauskas išvyko iš Lietuvos ir apsigyveno JAV. Ten, Benediktinų gimnazijoje, baigė mokslus, šeštadieniais lankė meno mokyklą, o vėliau studijavo komercinį meną ir grynąjį meną (Fine Arts)-Cooper School of Art.

R. Laniausko darbai buvo eksponuojami Amerikos akvarelininkų parodose Niujorke, Čikagoje, kituose Amerikos miestuose. Jo kūryba įvertinta įvairiais apdovanojimais ir diplomais, apie jį rašė Amerikos spauda. Nors tėvas ir priešinosi sūnaus mokslams, sakydamas, kad dailininko profesija nėra rimta, vėliau, kai lydėdavo į personalines parodas Niujorke, Detroite, Čikagoje, Ohajuje ir kitur, juo didžiavosi. 35 metus R. Laniauskas dirbo antroje pagal dydį Amerikoje atvirukų kompanijoje „American Greetings Corp.“ dailininku („designer/illustrator“), meno koordinatoriumi ir direktoriumi. Pradžioje priimtas kaip etatinis dailininkas (staff artist), (o tai buvo didelė sėkmė!), jau tada laisvai kūrė atvirukus, kilimus, popierių dovanoms vynioti ir kita. Jo darbas turėjo būti aprobuotas firmos vadovybės, nes paprastai į vieno atviruko ar kurio kito produkto pagaminimą investuojamos stambios sumos. Jis turėjo vadovautis pardavimo skyriaus informacija – apie publikos skonį, vyraujančias nuotaikas kitų sričių pramonėje, madas, spalvas, muziką ir panašiai.

Tačiau Rimas nepasidavė komercinio meno reikalavimams. Neabejotinas talentas jam atidarė duris į „ars gratia artis“ (menas menui) pasaulį. Jau 1967 m. S. Balzekas jį pakvietė surengti savo kūrinių parodą Čikagoje, sulaukusią didelio pasisekimo. Nuo to laiko jis dalyvavo amerikiečių parodose ir net du kartus yra dalyvavęs Amerikos akvarelininkų sąjungos (American water color society) parodose, į kurias galima patekti tik milžiniškos atrankos būdu.

R. Laniausko darbų gausu privačiose meno mylėtojų kolekcijose, korporacijose ir muziejuose, vienas puošia Lietuvos prezidentūros rūmus. Veikla įvairiose firmose užgrūdino, suteikė galimybę susipažinti su įvairia profesine patirtimi, technologijomis, leido patikėti savo talentu ir įgyti savotišką, išsiskiriantį braižą. Ir studijuodamas, ir dirbdamas, ir išėjęs į pensiją, Rimas tapė, rengė savo kūrybos personalines ekspozicijas, dalyvavo kolektyvinėse parodose.

R. Laniausko žmona Irena Druskininkų miesto muziejui perdavė vyro archyvinę asmeninę medžiagą. Padovanotame rinkinyje – vertingi, unikalūs jo pieštų atvirukų projektai, susirašinėjimas, atskleidžiantis įdomių detalių apie menininko darbą, Holivudo žvaigždės Rutos Lee laiškas, kuriame ji išreiškia pageidavimą įsigyti Laniausko paveikslą, padėkos, mokyklų baigimo diplomai, tapybos darbų ir asmeninio gyvenimo fotografijos, parodų lankstinukai, iškarpos iš laikraščių apie dailininko kūrybą, įžymaus fotografo Algimanto Kezio sukurta meninė portretinė R. Laniausko nuotrauka.

2010 m. Druskininkų miesto muziejuje buvo surengta pirmoji Lietuvoje personalinė dailininko paroda „Rimo prošvaistės“. Tada Rimas (taip autorius pasirašydavo savo kūrinius) pasakojo, kad pasiūlymas piešti gėlių žiedus jo iš pradžių nežavėjo, atrodė per daug nuobodus ir apribojantis menininko ambicijas. Deja, toks darbas, jo didžiai nuostabai, nebuvo labai lengvas. Dailininkui teko įsitikinti, koks kaprizingas yra augalo žiedas. Autorius tvirtino, kad net gėlės žiede jis jaučiąs augalo arterijas ir venas, kurias reikia matyti ir suvokti kaip šio nuostabaus Dievo kūrinio gyvastį. Šio suvokimo, pasak autoriaus, jį išmokęs gyvenimas.

Aurelija Balašaitienė, recenzavusi R. Laniausko parodą Klyvlende, rašė: „Rimas mėgsta gėles, tačiau jos nėra mums įprasti „nature morte“. Iš tolo gėlės atrodo panašios į ramunes. „Aš piešiu iš savo vaizduotės. „Tokių gėlių nėra“ – sako jis man, kukliai nusijuokdamas. Gėlės gyvos, atrodo, kad, arčiau priėjus, turėtų skleisti egzotišką aromatą… Bet aš jų pažinti negaliu. Jos žydi Rimo vaizduotėje.“

Druskininkų miesto muziejus šiuo projektu nori priminti apie R. Laniauską ne tik kaip Druskininkų bendruomenės narį ir Lietuvos dailininką išeivį, bet ir supažindinti visuomenę su komercinio meno, kurio vienas iš produktų yra sveikinimo atvirukas, specifika, jo sukūrimo etapais. Juk, rinkdamiesi atviruką, dažnai net nesusimąstome, kad gėlė, pavaizduota jame, yra konkretaus dailininko didelis ir kruopštus darbas, nuėjęs ilgą kelią nuo augalo botaninių savybių studijavimo, jo paieškos gamtoje, augalo stebėjimo, nespalvoto eskizo, realizavimo lape, sulaukęs kompanijos vadovybės pritarimo ir baigęsis spausdintu atviruku, kuriame dažniausiai nebenurodoma dailininko pavardė, tik kompanijos pavadinimas. R. Laniausko pieštos gėlės atvirukams džiugino ne vieną žmogų visame pasaulyje, šie atvirukai buvo pastatyti ne vienuose namuose ant židinio atbrailos, kaip gražus patikinimas to, kad apie tave prisimena ir galvoja.

Paroda „Gėlė iš atviruko. R. Laniauskui (1937-2014) atminti“ Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks iki rugpjūčio 25 d.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba

Roma Dumčiuvienė
Druskininkų miesto muziejaus vyriausioji fondų saugotoja, projekto vadovė, parodos koordinatorė