Alytaus apskrities regioninė kultūros taryba kviečia teikti paraiškas

Lietuvos kultūros taryba skelbia antrojo 2021 m. kultūros projektų finansavimo etapo programos „Tolygi kultūrinė raida regionuose“, pagal 9 apskričių Regioninių kultūros tarybų prioritetus, konkursus. Tolygios kultūrinės raidos regionuose finansavimo konkursų paraiškos priimamos iki balandžio 29 d. (imtinai), Lietuvos kultūros tarybos Elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemoje https://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai

Lietuvos kultūros taryba skatina paraiškų teikėjus paraiškas rengti, remiantis dabartine epidemiologine situacija ir prognozėmis. Primygtinai rekomenduojama veiklas planuoti lanksčiai – numatant alternatyvius įgyvendinimo scenarijus bei formas, nereikalaujančias gyvo kontakto su dalyviais ir žiūrovais, kad projektus būtų galima įgyvendinti šiais metais. Taip pat rekomenduojama artimiausioje ateityje neplanuoti tarptautinio ar nacionalinio mobilumo projektų.

Gavus finansavimą Kultūros rėmimo fondo lėšomis, ir pasirašius sutartį su Lietuvos kultūros taryba, projekto vykdytojai įsipareigoja finansuotą projektą įgyvendinti pilna (paraiškoje nurodyta) apimtimi, nepriklausomai nuo suteiktos finansavimo sumos. Jei dėl vienų ar kitų priežasčių, numatomi apimties ar kiti pakeitimai, tai turi būti suderinta su Lietuvos kultūros taryba prieš pasirašant sutartį. Jei pasikeitimai atsiranda jau įgyvendinant projektą, Lietuvos kultūros tarybą reikia informuoti prieš įgyvendinant pokyčius ir juos susiderinti.

Kviečiame projektų teikėjus susipažinti su atnaujinta „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių“ redakcija https://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/gaires

Rekomenduotina:

– rengiant paraišką, įdėmiai perskaityti Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Alytaus apskrityje prioritetus ir juos teisingai pasirinkti. Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dd5150906f0a11e8b83be60b2e217f90/asr

– aktyvesnė tinkamų partnerių ir rėmėjų paieška;

– rengiant projekto vadovo CV, nurodyti būtent konkrečią projektų valdymo ir įgyvendinimo patirtį;

– atidžiau rengti sąmatą, atkreiptinas dėmesys į realias prekių ir paslaugų rinkos kainas, patartina pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

Kviečiame teikti paraiškas. Ypač laukiami bendradarbiavimą apskrities mastu skatinantys bei kultūros kelių sukūrimo projektai.

Kilus klausimams, kreiptis į Kultūros ir meno skyriaus vyr. specialistę, programos kuratorę Ritą Obukaitę el. p. rita.obukaite@ltkt.lt, Alytaus apskrities Regioninę kultūros tarybą el. p. alytaus.rkt@ltkt.lt