„Ritmuojame ir kuriame kartu“

Jau antrus metus organizuotas Lietuvos projektas ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45-mečiui. Projekto sumanytoja ir organizatorė – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla.

Pirmoje eilėje: A. Gudavičiūtė, M. Deksnytė, L. Kuzmickaitė, antroje eilėje: mokytoja V. Mieščionaitienė, E. Frėzaitė, E. Krasnickaitė, S. Vitkauskaitė, trečioje eilėje: E. Marcelis, I. Veselovas, T. Griškevičius/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Projekte dalyvavo 956 mokiniai ir 102 mokytojai iš 13-os ugdymo įstaigų: Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių-darželių. Džiugu, kad šiame projekte aktyviai dalyvavo mūsų mokyklos solfedžio II-III klasių mokiniai: Milana Deksnytė, Smiltė Vitkauskaitė, Eivinas Marcelis, Elzė Krasnickaitė, Liucija Kuzmickaitė, Augustė Gudavičiūtė, Ernesta Frėzaitė, Titas Griškevičius ir Ignas Veselovas (mokyt. V. Mieščionaitienė).

Lapkričio 19 d. projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ III-ąjį etapą vainikavo Lietuvos parodų ir kongresų centre ,,Litexpo“ surengtas baigiamasis koncertas „Tu, vaikyste, nuostabi“.

Tokie projektai ir dalyvavimas juose skatina aktyviau dirbti, mokiniams didėja mokymosi motyvacija, solfedžio dalykas tampa daug įdomesnis, kūrybiškesnis. Tai – puiki galimybė bendrauti ir bendradarbiauti respublikos mokytojams bei mokiniams. Visi dalyviai tikisi, kad šis projektas bus tęsiamas ir turėsime galimybių kartu ritmuoti, dainuoti, pademonstruoti savo meninius gebėjimus.

Vilija Mieščionaitienė,

M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja-metodininkė