V. Semeškos planas neišdegė – nepavyko atsiriekti storesnės riekės iš valstybės biudžeto

Pinigai mokami už nuveiktą darbą, o ne už mandatą. Tai konservatoriui Viliui Semeškai priminė dviejų teismų teisėjai, atmetę jo prašymus iš Vyriausiosios rinkimų komisijos kas mėnesį gauti vienodą atlyginimą. Iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) neseniai pasitraukusiam konservatoriui V. Semeškai nepavyko atsiriekti storesnės riekės iš šios įstaigos biudžeto. Apie dalyvavimą artėjančiuose Seimo rinkimuose paskelbęs 47 metų V. Semeška iš VRK pasitraukė sausio pabaigoje, dar turėdamas vilčių, kad teismas įpareigos Rinkimų komisiją perskaičiuoti jo atlyginimą.

Visi uždirba skirtingai

Bet Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nutarė, kad V. Semeškos reikalavimas už darbą VRK mokėti jam nuolatinį atlyginimą – nepagrįstas. Neskundžiama nutartimi LVAT nusprendė, kad V. Semeškai, kaip ir kitiems VRK nariams, atlyginimas mokamas tik už jo atliktą darbą – dalyvavimą komisijos posėdžiuose ir kituose pasitarimuose, skundų nagrinėjimą. VRK interneto tinklalapyje nurodyta, kad 2018 metais vidutinė komisijos narių alga – 590 eurų, 2019 metais ji pakilo dvigubai – iki 1250 eurų. Įstatymai numato, kad fiksuotas darbo užmokestis mokamas tik VRK pirmininkui ir jo pavaduotojams. Eidami šias pareigas jie negali dirbti jokio kito darbo.


V. Semeškai nepavyko iš Vyriausiosios rinkimų komisijos gauti pastovios algos/ Justino Stacevičiaus nuotrauka

Mandato atsisakė po metų

Aktyvus Druskininkų konservatorius V. Semeška teismams taip pat įrodinėjo, kad VRK – vienintelė jo darbo vieta, todėl už šį darbą jam turėtų būti mokama nuolatinė alga. Dėl atlyginimo skaičiavimo tvarkos VRK į Vilniaus apygardos administracinį teismą (VAAT) V. Semeška kreipėsi 2018 metų gegužę, tačiau tuo metu jis dar buvo Druskininkų savivaldybės tarybos narys.

Iš Druskininkų tarybos konservatorius pasitraukė tik 2018-ųjų lapkritį. Įstatymuose numatyta, kad už darbą savivaldybės taryboje ir jos komitetuose mokama. Tačiau net jei atlygio už tai druskininkietis ir nebūtų gavęs, VAAT neįžvelgė jokio teisinio pagrindo už darbą VRK mokėti jam fiksuotą atlyginimą.

Kratėsi papildomų darbų

Teismas nustatė, kad VRK nario darbas nėra tik dalyvavimas posėdžiuose. Dėl to VRK narys kas mėnesį privalo užpildyti žurnalą ir nurodyti atliktus darbus, jų datą ir trukmę. VAAT nusprendė, kad „toks atliktų darbų žurnalo pildymas – būtinas ir pagrįstas, nes taip užtikrinamas skaidrus ir racionalus apmokėjimas už atliktus darbus, o ne už einamas pareigas“. Su tokia išvada sutiko ir vėliau V. Semeškos skundą išnagrinėjęs LVAT. Teismas sulaukė VRK atsakymo, kad atlyginimų skaičiavimo tvarka nepatenkintas V. Semeška nedalyvavo jokiuose VRK pateiktų skundų tyrimuose, nerengė atsakymų į paklausimus.

Atsakyme teigiama, kad papildomų darbų šis VRK narys nesiimdavo netgi prašomas komisijos pirmininkės.

1250

Tiek eurų vidutinį atlyginimą VRK nariai gaudavo 2019 metais.

Galvosūkis dėl diplomų

Nuo 2017 metų rugsėjo VRK dirbantis V.Semeška šią vietą vos išsaugojo, kai politikams kilo įtarimų, kad jis pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją apie savo išsilavinimą. Žinios apie tai, kad ekonomikos mokslų magistru jis galėjo tapti nebaigęs vidurinės mokyklos, buvo pasiekusios ir prokuratūrą. Aiškintis politiko studijų aplinkybes prokuratūra atsisakė, o Seimo nariams pritrūko balsų atleisti V.Semešką iš VRK nario pareigų.

„Lietuvos rytas“, 2020-02-18

Milda Kuizinaitė