Statybų inspektoriai domisi, ar Tarybos nario K. Kaklio šeimos nariai nepažeidė įstatymų

Kaip byloja lietuvių liaudies patarlė, ant kito mato šiaudą, o ant savęs nemato vežimo. Taip būtų galima pasakyti apie Druskininkų savivaldybės tarybos narį Karolį Kaklį, kurio šeimos nariai šiuo metu yra pakliuvę į valdiškų institucijų nemalonę dėl galimai pažeistų įstatymų. Netrukus situaciją įvertins Statybų inspekcija, ir politiko šeimos nariams gali būti skirta bauda.

Kaklių šeima be leidimo nusprendė ant renovuoto daugiabučio namo sienos Ateities g. 31A įrengti kondicionierių/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Įsirengė kondicionierių be leidimų

Kaklių šeimos problemos prasidėjo tada, kai jiems priklausanti „Moner“ soliariumų studija nusprendė ant daugiabučio namo sienos Ateities g. 30A įrengti kondicionierių. Kaip tarė, taip ir padarė – naujai renovuoto namo sienoje buvo išgręžtos skylės ir pakabintas kondicionierius.

Tačiau namo gyventojai nebuvo patenkinti ant renovuoto daugiabučio sienos atsirdusiu įrenginiu, juolab, kad Kakliai net neklausė, ar gali jį pakabinti.

Pagal galiojančią tvarką, norint įsirengti kondicionierių ant bendro naudojimo pastato sienos, reikia atlikti tam tikras procedūras. Pirmiausia Kakliai turėjo kreiptis į namą administruojančią įstaigą, šiuo atveju – Butų ūkį, kad šis organizuotų namo gyventojų apklausą dėl sutikimo įrengti kondicionierių, tačiau jie to nepadarė.

Liepė įrenginį išmontuoti

Butų ūkio Projektų administravimo vadovas Tomas Staskevičius sakė gavęs Ateities g. 31A gyventojų skundą, kuriame teigiama, kad soliariumo studijos savininkai savavališkai, be gyventojų sutikimo įsirengė kondicionierių. Apie šią situaciją namo gyventojai taip pat informavo ir savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakciją.

„Mes raštu informavome Kaklių šeimą apie tai, kad jie neturi leidimo kondicionieriaus įrengimui, jog tai yra savavališka statyba, todėl jie turi nukabinti kondicionierių ir atlikti privalomas procedūras. Neturint statybų leidimo, negalima net skylės kondicionieriui namo sienoje gręžti“, – kalbėjo T. Staskevičius.

Pagal galiojančią tvarką, asmenys norintys įsirengti kondicionierių, pirmiausia privalo kreiptis į namą administruojančią įmonę, kad ši organizuotų gyventojų apklausą. Jei per apklausą gaunamas daugiau nei 50 proc. namo gyventojų sutikimas, tuomet rengiamas statybos projektas, kuris pristatomas į savivaldybę išduoti statybos leidimui. Tik gavus tokį leidimą, galima įrengti kondicionierių.

Kadangi Kaklių šeima nepakluso Butų ūkio reikalavimui nukabinti kondicionieriui, Butų ūkis kreipėsi į Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (Statybų inspekciją), pranešdamas apie galimus pažeidimus. „Gavome raštą iš Statybų inspekcijos apie tai, jog Kaklių šeimai buvo duotas terminas nukabinti kondicionierių, tačiau jie to neįvykdė. Artimiausiu metu Statybos inspekcijos atstovas ketina nuvykti į Ateities g. 31A ir įvertinti situaciją vietoje“, – sakė T. Staskevičius.

Jei savavališkos statybos faktai pasitvirtins, gali būti skirta bauda, kuri svyruoja nuo 60 iki 2000 eurų.

Atsakė ne į visus klausimus

„Mano Druskininkai“ susisiekė su politiko K. Kaklio motina Irena Kakliene, kuri, pasak namo gyventojų, jau įrengus kondicionierių, pati mėgino surinkti jų parašus. Pasidomėjome, kaip ji vertina namo gyventojų skundą ir situaciją dėl galimai neteisėto kondicinieriaus įrengimo. Ši pirmiausia pareiškė nesanti viešu asmeniu ir su redakcija kalbėtis nepageidauja. Nors politiko mama tikino nemačiusi jokio namo gyventojų skundo, apie jį negalėjo nežinoti, nes būtent pagal šį skundą Butų ūkis ir pradėjo situacijos tyrimą.

Redakcijos klausimus I. Kaklienei pateikėme elektroniniu paštu: „Kodėl Jūs įrengėte kondicionierių ant daugiabučio pastato, negavusi namo gyventojų sutikimo? Ar ketinate jį demontuoti, jei Statybų inspekcija pripažins jį neteisėtu statiniu?

Ar esate susipažinusi su kondicionierių montavimo ant daugiabučių namų taisyklėmis, kuriose teigiama: „Oro kondicionierių tvirtinimas mieste prie daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato fasado ar ant pastato stogo priskiriamas paprastojo remonto darbams keičiant pastato išvaizdą. Vadinasi, šiems darbams projektas ir statybą leidžiantis dokumentas (SLD) yra privalomi“.

Gavome tokį I. Kaklienės atsakymą (kalba netaisyta): „Atsakydama į paklausimą noriu informuoti, kad jūsų turima informacija yra netiksli, o pateikiami klausimai klaidinantys bei suponuojantys netiesą. Pažymiu, kad dauguma gyvenamojo namo bendrasavininkų yra davę rašytinį sutikimą kondicionieriaus įrengimui, todėl prašau neskleisti dezinformacijos. Atkreipiu dėmesį, kad kondicionieriaus išorinis blokas daugumai kaimynų netrukto, išskyrus su jūsų redakcija susijusius asmenis“.

Prašydami patikslinti pateiktą informaciją, I. Kaklienei išsiuntėme papildomų klausimų: „Kada rinkote gyventojų parašus –ar prieš kondicionieriaus įrengimą, ar po įrengimo? Kiek parašų surinkote? Ar parašai buvo renkami pagal įstatyme nustatytą tvarką? Ar turite statybos leidimą įsirengti kondicionierių?“

Tačiau iki šiol atsakymų nesulaukėme.

Statybos inspekcija artimiausiu metu tikrins kondicionieriaus įrengimo aplinkybes Ateities g. 31A name, apie patikrinimo rezultatus būtinai informuosime savaitraščio „Mano Druskininkai“ skaitytojus.

Kondicionierių įsirengimo tvarka

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, ką svarbu žinoti norint įsirengti oro kondicionierių daugiabučiame name.

Statybos techninio reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Reglamentas) nurodyta, kad įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo, taip pat įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo laikoma pastato išvaizdos keitimu[1].

Oro kondicionierių tvirtinimas mieste prie daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato fasado ar ant pastato stogo priskiriamas paprastojo remonto darbams keičiant pastato išvaizdą. Vadinasi, šiems darbams projektas ir statybą leidžiantis dokumentas (SLD) yra privalomi.

Atkreipiame dėmesį, kad SLD atlikti statinio paprastąjį remontą privalomas atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo paprastojo remonto darbus, kai keičiama statinio išorės išvaizda ir daugiabutis namas yra mieste; konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje; kultūros paveldo objekto teritorijoje; kultūros paveldo vietovėje.

Visgi, jeigu kondicionieriaus pastatymas teisėtai įstiklintame balkone nekeičia statinio (daugiabučio namo) išvaizdos, remiantis Reglamento 3 priedo nuostatomis, SLD daugiabučio namo paprastajam remontui nereikia.

Kondicionieriaus išorinio bloko pastatymas ant daugiabučio namo balkono grindų, jo netvirtinant prie balkono plokštės, nelaikytinas daugiabučio namo išvaizdos keitimu, todėl tokiems paprastojo remonto darbams atlikti SLD taip pat neprivalomas (jei kitų kondicionavimo sistemos elementų įrengimas nekeičia pastato išvaizdos, kaip nurodyta Reglamente).

Atkreipiame dėmesį, kad statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio SLD, kai jis yra privalomas, arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus, yra laikoma savavališka statyba.

Svarbu žinoti ir tai, kad montuojant naujus kondicionierius ar keičiant esamų kondicionierių vietą mieste ant daugiabučio gyvenamojo pastato išorinių sienų (fasadų) privaloma gauti butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (t. y. 50 procentų +1 balsas), įformintą protokolu.

Dėl SLD kondicionieriaus įrengimui išdavimo Druskininkų savivaldybės gyventojai turi kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos specialistus.

Parengė Laimutis Genys