Informacija dėl lengvatų teikimo senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems neįgaliesiems

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įstatymas (toliau – Įstatymas) įsigalioja 2021 m. liepos 1 d., kurio vienas iš tikslų: užtikrinti, kad visi senatvės pensijos amžių sukakę neįgalieji turėtų teisę naudotis dėl negalios jiems priklausančiomis lengvatomis, t. y.  atsisakoma nedidelių specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir nustatoma, kad, asmenys, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvo nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, prilyginami asmenims, kuriems šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, iki nustatyto nedidelių specialiųjų poreikių lygio termino pabaigos.

Senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, pateikus turimą neįgaliojo pažymėjimą, kuriame nurodytas įrašas „nedidelių specialiųjų poreikių lygis“, bus teikiamos tokios pat lengvatos ir garantijos, kaip ir asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.