Druskininkų „Bočiai“ – aktyvūs renginių dalyviai

Artėjant pavasariui, sujudo ir „Bočiai“. Per porą savaičių organizuoti keli įspūdingi renginiai, kuriuose dalyvavo ir Druskininkų „Bočių“ kolektyvai.

Kovo 9 dieną „Bočių“ linijinių šokių kolektyvas „Rudenėlis“ dalyvavo Trakuose surengtame respublikiniame vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pastatyminių šokių kompozicijų konkurse „Šypsenų vaivorykštė‘2019“. Konkurse, kurį organizavo Vilniaus Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas ir choreografų grupė, dalyvavo apie 500 šokėjų iš įvairių Lietuvos miestų – nuo 3 metų amžiaus vaikų iki tų, kuriems per 50.

Ypač daug buvo vaikų ir jaunimo. Jų pasirodymai savaime kėlė šypsenų vaivorykštes.

Kolektyvai atliko privalomąją kompoziciją ir parodomuosius šokius. Matėme net 40 įvairiausių kompozicijų: tautinių šokių, linijinių, pramoginių ir šiuolaikinių šokių. „Rudenėlis“, atlikęs Birutės Levanaitienės pastatytą kompoziciją „Tu Lietuva – tu mana“ pagal Veronikos Povilionienės dainą, pelnė taurę ir apdovanojimą už „Lietuvių  liaudies saviraiškos puoselėjimą“. Labai gražiai konkurse pasirodė Varėnos šokių kolektyvas „Mikitukas“. Patiko, galima sakyti, profesionalūs Vilniaus „Nona Dance“ šokėjai, atlikę tango ir rumbą, o ir kiti kolektyvai parodė įdomias programas. Grįžome namo, kupini malonių ir nepamirštamų įspūdžių.

Kovo 15 dieną „Bočių“ žodžio meno klubas pakvietė į popietę, skirtą paminėti Dainavos krašto partizanus. Taip sutapo, kad tą dieną buvo 110-tosios partizano Jono Žemaičio-Vytauto gimimo metinės.

Susirinkusiems apie savo kūrybos filmą įdomiai papasakojo Kultūros centro direktorė Rimutė Viniarskaitė. Filmas buvo labai informatyvus, nukėlė mus į tuos istorijos įvykius, apie kuriuos dabar daug kalbama ir diskutuojama. Susipažinome su septynių Dainavos partizanų vadų biografijomis ir likimais. Po peržiūros „Bočių mišrus ansamblis padainavo 3 partizanų dainas. Poetės Janinos Degutytės „Raudas“ paskaitė žodžio meno klubo dalyvė Monika Sakalienė, o Salomėjos Neries eilėraštį „Motulė“ – Laimutė Radinienė. Renginį iškilmingai vedė klubo vadovė Audronė Padegimaitė, paskaičiusi partizaninių kovų dalyvio Juozo Ardzijausko eiles, eilėraštį „Gegužinės“ iš rinkinio „Neparašyti laiškai“.

Po renginio visi susirinkusieji dėkojo ir sakė, kad mums tikrai trūksta tokių paminėjimų. Tik gaila, kad žiūrovų susirinko nelabai gausus būrys.

O Kaune kovo 16 dieną Tautos namai nesugebėjo sutalpinti visų, norėjusių pamatyti renginį „Draugystės juosta“, į kurį buvo pakviestas dalyvauti ir Druskininkų „Bočių“ moterų kolektyvas „Druskelė“. Renginį organizavo Kauno „Bočiai“.

Renginyje dalyvavo 6 kolektyvai: Kauno „Bočių“ ansamblis „Kaštonas“, Vilkaviškio, Jonavos, Elektrėnų, Vilniaus Šeškinės „Bočių“ kolektyvai, o renginį užbaigė Druskininkų „Druskelė“. Druskininkietės, vadovaujamos Nijolės Vindbergienės, sudainavo keturias dainas ir, aidint gausiems plojimams, buvo apdovanotos padėkos raštu.

Visi, atsistoję, pagerbė Kauno „Bočių“ pirmininkę Mariją Garšvienę, padėkojo jai už nepaprastai šiltą renginį ir sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Grįždami namo, dar ilgai dalinomės įspūdžiais, skambėjo įsimintiniausios dainos. Ir džiaugėmės, kad turime tiek daug draugų ir vienminčių, mylinčių dainas bei trokštančių jomis dalintis su visais.

Laimutė Radinienė,
„Bočių“ kolektyvų dalyvė