Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui – valstybės parama

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad, siekiant didinti energinio efektyvumo didinimo priemonių diegimą pastatuose ir mažinti gyventojų išlaidas už energiją, Aplinkos projektų valdymo agentūra 2022 m. liepos 28 d. yra paskelbusi kvietimą teikti paraiškas finansinei paramai, modernizuojant daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas (toliau – Kvietimas).

Druskininkų savivaldybė ragina pasinaudoti kvietimu atlikti šilumos punktų renovaciją daugiabučiuose namuose ir pastebimai sumažinti šilumos ir vandens tiekimo nuostolius, energijos sąnaudas ir gyventojų šildymo sąskaitas / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Pagal Kvietimą numatyta 50-80 proc. finansinė parama Klimato kaitos programos lėšomis planuojantiems atnaujinti senus elevatorinius šilumos punktus ir modernizuoti (atnaujinti) šildymo ir karšto vandens sistemas (toliau – Mažoji renovacija). Paraiškos pagal Kvietimą bus priimamos, kol nebus viršyta Klimato kaitos programos investicijų plane Mažosios renovacijos priemonei šiems metams skirta 4 mln. eurų suma.

Pažymėtina, kad, atlikus šilumos punktų renovaciją, daugiabučiuose namuose šilumos ir vandens tiekimo nuostoliai ir energijos sąnaudos mažėja 15-20 procentų, tai leidžia mažiausiomis sąnaudomis pastebimai sumažinti gyventojų šildymo sąskaitas.

Taip pat pranešame, kad daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos, neatitinkančios energetikos ministro 2022 m. liepos 5 d įsakymu Nr. Nr. 1-212 „Dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintų privalomųjų reikalavimų, pagal šilumos tiekėjo išduotas technines sąlygas turi būti pertvarkytos iki 2026 m. liepos 1 d.

Savivaldybės administracija kviečia daugiabučių namų, kuriuose dar naudojami seni elevatoriniai arba neautomatizuoti šilumos punktai ir / arba naudojamos senos nesubalansuotos šildymo ir karšto vandens sistemos, valdytojus inicijuoti bei organizuoti mažosios renovacijos projektų paraiškų teikimą pagal Kvietime numatytas sąlygas.

Pareiškėjais gali būti: daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius, kitas įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, asmuo.

Susipažinti su Kvietimo tekstu, prašymo / paraiškos forma ir kitais dokumentais bei rasti kontaktus detalesnei konsultacijai galima adresu https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/

Esant klausimų, galite kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Vitą Daugevičių tel. (8 313) 53 770 arba 8 615 96 032.