Druskininkuose gerąja patirtimi dalijosi populiariausi šalies švietimo ekspertai

Įgyvendinant nacionalinį švietimo projektą „Lyderių laikas 3“, 2019 m. sausio mėn. Druskininkų savivaldybės švietimo bendruomenei organizuoti susitikimai su geriausiais šalies švietimo ekspertais, lektoriais.

Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown džiaugiasi jau antrus metus įgyvendinamu projektu, kurio metu visa švietimo bendruomenė turi unikalią progą atnaujinti žinias, susipažinti su sėkmingai dirbančių ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių mokyklų praktikomis.

Šiuolaikinė vadyba paremta darbuotojų motyvavimu ir įtraukimu, šie principai galioja ir mokykloje. Mūsų savivaldybės švietimo pokyčio vizija – pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas, kuris įgauna konkrečias apraiškas mokyklose. Vis daugiau dėmesio skiriama diskusijai, bendriems susitarimams, kurie priimami ir įgyvendinami kolegialiai.

Siekiama, kad šis pokyčio projektas padėtų išmokti savivaldybės švietimo bendruomenei tartis dėl bendros vizijos, ugdymo prioritetų, puoselėtų dalijimosi kultūra, kolegiška pagalba paremtus santykius, skatintų pasitikėjimu, saugumu, aiškumu grįstą bendradarbiavimą. Taip pat didintų bendruomenės narių asmeninę atsakomybę ir įsitraukimą, užtikrintų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo skaidrumą ir taip sukurtų prielaidas mokinių sėkmei, gerintų jų pasiekimus ir savijautą mokykloje.

Buvęs švietimo viceministras Vaidas Bacys, šiuo metu vadovaujantis net 3 mokykloms Šiaulių rajone, druskininkiečiams vedė mokymus „Demokratinis mokyklos valdymas ir bendruomenės įtraukimas“. Susitikime dalyvavo beveik 120 dalyvių iš savivaldybės švietimo įstaigų – vadovai, mokytojai, mokiniai bei jų tėvai. Lektorius net neabejoja, kad pažangi ir laisva mokykla – misija įmanoma, tik nereikia bijoti lanksčiau organizuoti visą mokymosi procesą. Į klausimą, ko reikia, norint sukurti gerą mokyklą, jis atsako labai paprastai – vizijos, vertybių, atkaklumo, nuoseklumo, paprastumo ir susitarimų. Mokykloje vaikai ne tik mokosi, bet ir gyvena, todėl mokinių savijauta turi būti lygiai tiek svarbi, kiek ir pažymiai.

Panevėžietė švietimo ekspertė, „Vyturio“ progimnazijos direktorė Vitalija Džiuričienė vedė seminarą „Asmeninė mokinio pažanga: dėl ko turime susitarti?“ Lektorė akcentavo, kad pagrindinė mokyklos paskirtis – užtikrinti kiekvieno vaiko tobulėjimą, atsižvelgiant į jo asmeninius gebėjimus. Ji pristatė metodiką, kurią savo vadovaujamoje mokykloje įgyvendina jau ilgiau nei 10 metų, pasakojo apie priemones, kurios mokytojams padeda skatinti pačių vaikų atsakomybę už savo mokymąsi.

Lektorė Simona Bieliūnė vedė seminarą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kuriant vaiko gerovę savivaldybėje“, kuriame dalyvavo ne tik mokyklų, bet ir vaiko teisių apsaugos, sveikatos, socialinių paslaugų, policijos institucijų darbuotojai. Susitikimo metu lektorė kalbėjo apie tai, kas yra vaiko gerovė, ir kokių paslaugų reikėtų, norint ją kuo geriau užtikrinti Druskininkuose. Ekspertė pabrėžė, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas – tai ne tik bendrų renginių organizavimas, bet visų pirma – veiksmų derinimas, vienodi tikslai, požiūris, bendras sprendimų ieškojimas.

Įgyvendinant projekto veiklas, savo profesine patirtimi dalijosi bei mokymus Druskininkų savivaldybės pedagogams vedė ir verslo konsultantas Saulius Jovaišas, socialinio intelekto lavinimo trenerė, lektorė Nomeda Marazienė, švietimo ekspertas dr. A. Juozaitis.

„Pasirinkome svarbią temą – bendradarbiavimas. Suprantame tai, kaip tikrą, nuoširdų ir atsakingą darbą kartu, siekiant sukurti šiuolaikišką mokyklą. Tokią, kurioje gera ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Tikime savo iniciatyvomis ir matome jose daug prasmės, einame teisingu keliu, tačiau dar turime mokytis atvirai ir sąžiningai pripažinti, kad yra kur tobulėti. Stebiu mūsų mokytojų veiklą. Norisi apie juos garsiai kalbėti, parodyti nuoširdžiai ir meistriškai dirbančius mokytojus, o ne tik žavėtis užsienio praktikomis. Jie čia pat, šalia, toje pačioje mokykloje, dirba gretimame kabinete. Turime išmokti peržengti savo kuklumą ir išdrįsti pripažinti pirmiausia sau, o paskui ir kitiems – man sekasi, dirbu gerai! Esu įsitikinusi, kad kiekvieną dieną prieš klasę stovintis mokytojas yra geriausias visų švietimo reformų atspindys, jų pradžia ir pabaiga“, – mintimis dalijosi D. Brown.

Druskininkų  savivaldybės informacija