„Vilties paukščių“ skulptūrėlės – geriausiems moksleiviams

„Mokytojai ir tėvai, netrukdykite mokiniams mokytis. Kuo didesnį tikslą turės mokiniai, tuo lengviau jiems bus jį pasiekti“, – savo kalbą pradėjo LR Seimo narys Zenonas Streikus, įteikdamas sveikinimą ir dovanas septintoko Vincento Akstino mamai. Pats mokinys dar buvo negrįžęs iš respublikinės biologijos olimpiados Kaune. O į „Atgimimo“ mokyklos salę tądien jau 12-ąjį kartą susirinko patys geriausi mokyklos mokiniai, turintys neabejotinai didelių tikslų ir nuosekliai to siekiantys.

„Atgimimo“ mokykloje jau 12-ąjį kartą apdovanoti patys geriausi mokiniai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Mokyklos vilties šventę pradėjo Juozo Mikolainio pučiamųjų orkestras, pagrojęs linksmų kūrinių. Mokyklos direktorė Danutė Časienė, paskelbusi šventės pradžią, pasidžiaugė gausiu būriu mokinių, kuriems bus įteikti Vilties paukščiai – nominacijos už jų stropų mokymąsi, pasiekimus, indėlį į mokyklos gyvenimą bei pastangas. „Vilties paukščių“ skulptūrėles sukūrė Viečiūnų dailės mokytoja Aurelija Vilūnienė. Šiomis išskirtinėmis skulptūrėlėmis bei Savivaldybės ir Vandens parko dovanotomis maudynėmis šįmet pagerbti 49 trečių-aštuntų klasių puikiai ir labai gerai besimokantys mokiniai, aktyviai dalyvavę mokyklos gyvenime, konkursuose, olimpiadose, sportinėse veiklose. Lietuvos mokinių žaidynėse „Atgimimo“ mokykla ir šiais metais tik per žingsnį nuo prizinės vietos – šalyje esame garbingoje ketvirtoje vietoje!

Viena svarbiausių nominacijų – mokyklos įkūrėjo Domininko Viščinio vardinė premija, kurią įsteigė  jo brolis, Druskininkų garbės pilietis Petras Viščinis, skirta geriausiam mokytojui ir mokiniui. Šią premiją, administruojamą Amerikos Lietuvių fondo, šįmet pelnė socialinė pedagogė Agnė Gaidamavičienė ir aštuntokė Gustė Šematovičiūtė. Apdovanojimą įteikė Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė. Ši premija mokiniams teikiama nuo 1998-ųjų, mokytojams – nuo 2000-ųjų. Premiją pelniusi Gustė sakė, kad jai visuomet norisi pateisinti pasitikėjimą, kuris skatina atsakomybę, o tuomet ir rezultatai – akivaizdūs!

„Vilties paukščiais“ pirmiausiai buvo apdovanoti geriausi pradinukai: I. Lukaševičius, E. Frėzaitė, M. Juodeškaitė, J. Januškaitė, E. Dumskis, G. Kazlauskaitė. Mokytoja Jolita Miliauskienė kartu su Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown jiems įteikė skulptūrėles, o netrukus salę užliejo ir nuotaikinga Dalios Urniežienės mokinukų daina apie vasarą.

Kitą mokinių grupę – penktokus M. Čepukėnaitę, L. Krupinską, M. Maskalenką, P. Pileckaitę, G. Savukynaitę, P. Dumbliauską, A. Mosiejų ir L. Jurgionytę – į sceną pakvietė mokytoja Aida Balčiūnienė. Dar aštuoni paukščiai, rūpestingai įteikti Violetos Dumskienės, pateko į geras rankas.

Mokinių tėvai Aušra ir Tauras Česnulevičiai, pernai nominuoti už pagalbą mokyklai, įkūrė savo premiją mokiniui, padariusiam didžiausią asmeninę pažangą. Šįkart tai – Steponas Paulėkas. Tėvų padėka įteikta jo mamai Angelė Paulėkaitei už edukacines pamokas mokyklos mokiniams Parapijos namuose, išvykas, ekskursijas ir daugelį kitų gražių veiklų.

Šventišką apdovanojimų ceremonijos nuotaiką kūrė Meno ir mūsų mokyklos mokiniai. Salėje skambėjo dainos, šoko Valės Šmitienės parengti mokiniai, dainavo mokytojų Gražinos Vosylienės, Ronatos Balkaitienės, Dalios Urniežienės dainininkai.

Mokytoja Rima Pakalienė, pristatydama šeštų klasių nominantus E. Zuberniūtę, E. Orliukaitę, V. Slidziauskaitę, V. Nanartonytę, A. Pečiukevičių, M. Plukį, M. Vaitkutę, M. Bogušį, M. Labanauskaitę, G. Jautaką, pastebėjo, kad šie mokiniai daro tai, ką yra pamėgę, todėl jiems ir sekasi. Jiems statulėles įteikė Meno mokyklos direktorė Ona Olšauskienė.

Druskininkų LIONS klubas jau dešimtmetį skiria 300 Eur stipendiją jaunam ir gabiam vienai iš meno sričių druskininkiečiui. Šįkart ši premija pagal M. K. Čiurlionio Meno mokyklos rekomendaciją skirta mūsų aštuntokei Ugnei Janeliauskaitei už pelnytas pirmąsias vietas prestižiniuose dailės konkursuose ir savivaldybės dailės olimpiadoje. Stipendiją įteikė klubo prezidentė Lina Viselgienė.

Mokyklos Tarybos premija įteikta septintokui Dominykui Lukošiūnui – veikliam ir kūrybingam mokiniui, nestokojančiam iniciatyvių idėjų. Ją įteikė „Atgimimo“ mokyklos Tarybos pirmininkas Modestas Vitkauskas.

Po rimtų ir įpareigojančių nominacijų teikimo salę užliedavo akordeono (V. Stankauskas, L. Aukštuolytė, T. Mikučionis), klarneto (D. Milius, J. Čijunskas) ir kitų instrumentų garsai, skambėjo dainos.

„Sėkmės paukštę stipriai laikykite savo rankose“, – palinkėjo septintokų nominaciją paskelbusi mokytoja Stasė Kirkliauskienė. Apdovanojimus pelnė: A. Katčenkaitė, V. Malūnavičiūtė, M. Kisialeuski, P. Mizeraitė, A. Galčiūtė, A. Orliukaitė, M. Dobelinskas, V. Akstinas, juos įteikė Seimo narys Z. Streikus.

Šventei mokyklos erdves skoningais karpiniais ir akcentais puošusi mokytoja Rūta Mickevičienė paskelbė aštuntų klasių nominantus: A.Jasiūną, D. Milių, A. Streikutę, E. Sadauskaitę, M. Nikitinaitę, K. Kurlavičiūtę, E. Zuberniūtę, A. Matulevičiūtę.

Direktorė D. Časienė vieną iš šio būrio – Augustą Jasiūną – apdovanojo vardine Dariaus Šavolskio, Europos Komisijos pareigūno, premija, kuri skiriama už labai gerą mokymąsi ir puikius laimėjimus olimpiadose.

Renginio vedėjai Gitana Zdanavičienė ir Povilas Žarnauskas pažadėjo, kad dar ne kartą „Atgimimo“ mokykloje bus dalinami „Vilties paukščiai“, kurie suteiks visiems sparnus nuskristi į savo svajonę, į tą didįjį tikslą…

Vaiva Gintutienė,
„Atgimimo“ mokyklos lietuvių kalbos mokytoja