„Saulės“ pagrindinė mokykla sukvietė mokytojus į respublikinę gamtamokslinę konferenciją

Balandžio 6 d. Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje organizuota respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinio ugdymo įtaka vaikų pažintinės kompetencijos plėtotei“. Jos tikslas – skatinti aktyvų mokytojų bendradarbiavimą, dalinantis gerąja patirtimi, plėtojant mokinių gamtamokslinę kompetenciją, taikant inovatyvius, kūrybiškus mokymo metodus bei priemones.

Renginyje tądien dalyvavo daugiau nei šimtas mokytojų iš Alytaus, Lazdijų, Jonavos, Trakų, Žiežmarių, Marijampolės, Kauno, Birštono ir iš Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų. Konferencijos dalyvius sveikino Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė, renginyje viešėjo Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samuchovas bei vyriausioji specialistė Lina Gražulienė, Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja Snieguolė Stravinskienė.

Konferenciją sudarė trys skirtingos sudedamosios dalys: pirmiausia visi dalyviai bendroje renginio dalyje išklausė pagrindinį pranešimą, kurį skaitė VGTU dėstytoja, docentė, daktarė Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė. Jauna ir energinga dėstytoja darbuojasi dar vienoje švietimo įstaigoje – Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje, kuriame yra atsakinga už inžinerinį ugdymą. Lektorė pristatė pranešimą „Tarpdiscipliniškumas: pažinimas, kūrybiškumas, refleksija“, vėliau dalyvavo diskusijoje bei atsakė į pedagogams rūpėjusius klausimus. Džiugu, kad lektorė pastebėjo bendrą abiejų įstaigų sąlyčio tašką – ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerinis licėjus, ir „Saulės“ pagrindinė mokykla dalyvauja respublikiniame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“.

Antroje konferencijos dalyje pedagogai pasidalijo į keturias sekcijas, kuriose buvo skaitomi gamtosaugines, ekologines idėjas atspindintys pranešimai, dalintasi gerąja patirtimi. Iš viso perskaityti 24 pranešimai – mokytojai iš skirtingų Lietuvos mokyklų pasidalijo sistemingomis ir nuosekliomis gamtos mokslų žiniomis, praktika, nuolat darbui pamokose bei veiklose taikomais mokymo metodais, kurie lavina mokinių gebėjimus kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, spręsti teorines ir praktines problemas, parodo glaudų gamtos ir žmogaus ryšį, skatina tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo bei pažintinių kompetencijų plėtotę. Pedagogai dalinosi metodine patirtimi, kaip ugdyti palankų aplinkai gyvenimo būdą, kaip formuoti vertybines nuostatas mokykloje bei ikimokyklinėse įstaigose, teikiant ekologijos ir aplinkosaugos žinių, integruojant gamtos mokslus į kitų dalykų programas. Daug dėmesio buvo skirta gamtosauginiam ugdymui neformaliajame mokinių ugdyme – pristatytos projektų, vasaros stovyklų, netradicinių pamokų patirtys.

Trečioji konferencijos dalis leido pasinerti į neatrastą gamtos pasaulį, naudojant 3D išmaniuosius akinius. Į interaktyvų kabinetą, kuris :Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių yra labai mėgstamas, galėjo patekti visi konferencijos dalyviai: biologijos, geografijos, chemijos ir netgi matematikos dalykų programas pristatė svečiai iš UAB „Biznio mašinų kompanija“, kurie demonstravo, kaip efektyviau ir įdomiau, pasitelkiant šiuolaikines technologijas, galima atskleisti gamtos mokslų slėpinius, o sudėtingus dalykus paversti paprastesniais, aiškesniais. Šioje renginio dalyje savo veiklą pristatė ir jaunųjų mokslininkų grupė „Oranžiniai“ (LGMOA), kurie įdomiuosius fizikos, chemijos bei biologijos eksperimentus mūsų mokyklos mokiniams yra demonstravę projektinių, tyriminių ir eksperimentinių veiklų dienos „Ieškau. Tyrinėju. Atrandu“ metu. Šių entuziastingų studentų savotišku ambasadoriumi mūsų mokykloje yra tapęs buvęs „Ryto“ gimnazijos moksleivis Ignas Jurčiukonis, kuris mielai sugrįžta į gimtąjį miestą ir savo žiniomis bei gebėjimu bendrauti stebina net jį mokiusius mokytojus.

Renginio pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti į mokyklos aktų salę, kurioje Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė L. Gražulienė apibendrino konferencijos rezultatus, pasidalijo darbo sekcijose įžvalgomis bei kvietė įgytą patirtį pritaikyti mokinių ugdymo procese.

Dėkojame konferencijos rėmėjams: Druskininkų savivaldybei, Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrui, UAB „Foxlit“, Druskininkų „Hermiui“, verslininkui A. Marcinoniui, mokytojai B. Karmonaitei.

Antroje konferencijos dalyje buvo skaitomi gamtosaugines, ekologines idėjas atspindintys pranešimai, pedagogai dalijosi gerąja patirtimi/Donato Savulionio nuotrauka

 

Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė