„Saulės“ mokykloje – Padėkų diena

Praėjusį ketvirtadienį „Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė susitiko mokyklos salėje į Padėkų dieną. Šios tradicinės šventės metu padėkojama visiems mokiniams, per praėjusius mokslo metus pasiekusiems puikių rezultatų moksle, atlikusiems daugiausia gražių darbų, garsinant mokyklos vardą įvairiuose vietos ir respublikiniuose olimpiadose, konkursuose, varžybose. Padėkota ir mokytojams, paruošusiems tokį didelį būrį šaunių ugdytinių, bei tėveliams už jų rūpestingumą ir pagalbą savo vaikams, siekiant bendrų mokyklos tikslų. Šventėje prisimintos gražiausios praėjusių mokslo metų akimirkos.