Pilietinis projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ – „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

Gegužės 9 d. „Saulės“ pagrindinėje mokykloje viešėjo pilietinio projekto mokykloms „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ dalyvis Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP), Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos vadas kapitonas Kęstutis Valenta. Beveik tris dešimtmečius Lietuvos Kariuomenei paskyręs, energija ir optimizmu trykštantis karininkas šiandien savo žiniomis ir sukaupta patirtimi dalijasi su kuopos kariais savanoriais, nemažai dėmesio skiria ir visuomenės informavimui apie Lietuvos kariuomenę – dažnai svečiuojasi mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauja pilietiniuose renginiuose savivaldybėje, prisideda prie jų kokybiškesnio bei įdomesnio organizavimo.

Susitikimo su mokiniais pradžioje kpt. K. Valenta pasakojo apie tai, kaip tapo kariu. Tikiu, kad daugelį pamokos dalyvių sužavėjo atviras svečio pasakojimas – dar vaikystėje „užsigrūdinęs“, ragavęs sunkaus darbo, tačiau tvirtybės ir atsakomybės įgavęs jaunuolis, vėliau drąsiai ir atkakliai siekė savo svajonių ir tikslų. Kariškis dalinosi įžvalgomis apie tai, kad sėkmė – tai pasekmė mūsų minčių ir darbų, mūsų valios ir veiklos, siekiant svajonės įgyvendinimo. Todėl dar susitikimo pradžioje jis ragino mokinius nesvajoti tuščiai, bet imti ir veikti, kad įgyvendintumėme tai, ko siekiame. Besiklausydami svečio įsitikinome, kad gyvenime, siekdamas tikslų, jis veikė itin daug: studijavo gen. J. Žemaičio Lietuvos Karo akademijoje, stažavosi reguliarios kariuomenės pulke Borholmo saloje, Danijoje, nuolat tobulino žinias ir įgūdžius įvairiuose kursuose, LKA, LK KASP mjr. Juozo Lukšos vadų bei LK gen. Adolfo Ramanausko kovinio rengimo mokymo centruose, kuriuose baigė Instruktoriaus, Vadybos, Kuopos vado lyderio, Civilinės saugos bei Aplinkos apsaugos kursus – centre, dalyvavo Tarptautinėse pratybose ir pan. Kapitono Kęstučio Valentos šiame darbe – tarnyboje tėvynei ir žmonėms – nebaugino ir tai, kad per ilgus tarnybos metus jis net keletą kartų patyrė rotaciją, atliko vado funkcijas įvairiose vietose, tačiau kiekvienoje jų jis įgavo neįkainojamos patirties – įsiminė pažintys su žmonėmis, kartu išgyventi nutikimai. Susitikime svečias pristatė Lietuvos Krašto apsaugos sistemą, Lietuvos kariuomenės viziją ir pagrindinius uždavinius, svarbiausias vertybes, kuriomis doras karys grindžia savo gyvenimą ir tarnybą, taip pat išsamiai paaiškino, kas sudaro KASP, plačiau papasakojo apie Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109 kuopos karių savanorių karinio rengimo ypatybes, kokių disciplinų jie mokomi įvairių pratybų metu, kokia yra pagrindinė kuopos ginkluotė, kokiomis transporto priemonėmis naudojasi. Pamokos pabaigoje mokiniams buvo garsiai įvardinta, dėl kokių  priežasčių visgi verta tapti kariu – anot kpt. K. Valentos, svarbūs yra visi septyni komponentai, tačiau patys svarbiausi – garbė, pareiga ir galimybė nuolat ugdytis, tobulintis, kelti kvalifikaciją. Susitikimo netrūko metu ir klausimų – mokiniai panoro išgirsti iš svečio lūpų, kaip jaučiasi, būdamas atsakingas už didelį būrį jaunų žmonių – karių, kaip jam sekasi ugdyti jų patriotiškumo jausmą, atsakomybę, draugiškumą, diegti ir skiepyti vertybes. Klausimus uždavę mokiniai buvo apdovanoti Lietuvos kariuomenės dovanėlėmis – rašikliais bei kalendoriais, taip pat pagirti už naudingus ir įdomius klausimus bei domėjimąsi kario profesija.

Kpt. K. Valentos pasakojimas apie galimybes Lietuvos kariuomenėje buvo įsimintinas ir vertingas. Tikime, kad įdomių, unikalios patirties turinčių žmonių atėjimas į mokyklą yra naudingas. O pats kpt. Kęstutis Valenta, ateidamas į „Saulės“ mokyklą, teigė visad besijaučiantis puikiai – galbūt dėl to, kad čia mokėsi jo sūnus Martynas ir šiuo metu mokosi jo dukra Kamilė, kuri tėčiui talkino ir šiame renginyje.


Su „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokiniais susitiko KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios kuopos vadas kpt. K. Valenta/Donato Savuliono nuotrauka

Renata Jaskelevičienė,
„Saulės“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė