Druskininkų švietimo atstovų stažuotės Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje

2017-2019 m. Druskininkų savivaldybėje įgyvendinamas nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurio pagrindinė idėja – tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir  skatinti pasidalytąją lyderystę mokyklose įtraukiant mokytojus, mokinius bei jų tėvus.\

 

Dalyvaudama projekte, Druskininkų savivaldybės švietimo kūrybinė komanda inicijuoja mokyklose veiklas, skatinančias pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą, padeda Savivaldybės švietimo bendruomenei/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

 

Dalyvaudama projekte, Druskininkų savivaldybės švietimo kūrybinė komanda įgyvendina pokyčius ir inicijuoja mokyklose veiklas, skatinančias pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą bei padeda savivaldybės švietimo bendruomenei:

  • kurti prielaidas mokinių sėkmei, gerinti jų pasiekimus ir savijautą mokykloje;
  • tartis dėl siekiamos vizijos/ugdymo prioritetų;
  • puoselėti dalijimosi kultūra, kolegiška pagalba paremtus santykius;
  • skatinti pasitikėjimu, saugumu, aiškumu grįstą bendradarbiavimą;
  • didinti bendruomenės narių asmeninę atsakomybę ir įsitraukimą;
  • užtikrinti sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo skaidrumą.

Siekiant kokybiškai įgyvendinti projekto tikslus bei pasiekti norimą rezultatą, į veiklas kviečiami įsijungti ne tik mokytojai, bet ir mokiniai bei jų tėvai.

Rugsėjo 12-13 dienomis 15 Druskininkų savivaldybės švietimo bendruomenės atstovų – mokyklų vadovų, mokytojų, švietimo skyriaus specialistų, dalyvavo stažuotėse Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Viso buvo aplankyta beveik 20 įstaigų – švietimo skyrius, darželiai, mokyklos, bibliotekos, švietimo ir jaunimo centrai.

Druskininkų švietimiečiai iš kelionių parsivežė daug naudingos profesinės patirties, kurią pristačius ir aptarus mokyklose, bus galima pritaikyti ir Druskininkų savivaldybėje.