Aptartos neformaliojo švietimo programų aktualijos

Praėjusį trečiadienį Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyrius organizavo pasitarimą neformaliojo švietimo programos (NVŠ) programų vykdytojams. Susitikimo metu tartasi, kaip organizuoti sklandesnį programų administravimą, atsakyta į dažniausiai iškylančius klausimus. Druskininkų savivaldybėje vykdoma 25 vaikų neformaliojo švietimo programos, kuriose dalyvauja daugiau kaip 500 vaikų. Iš ES fondų šių programų įgyvendinimui 2019 m. skirta apie 70 000 Eur.

Susitikimo metu tartasi, kaip organizuoti sklandesnį programų administravimą, atsakyta į dažniausiai iškylančius klausimus/Simonos Dailydaitės nuotraukos

Druskininkų  savivaldybės informacija