Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja E. Raulušaitienė dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikata kintančioje aplinkoje“

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybe Lietuvoje, Sveikatos apsaugos ministerija ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru organizavo respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Vaikų sveikata kintančioje aplinkoje“. „Aptarėme įtaką vaikų sveikatai darančius aplinkos veiksnius, pasidalinome aplinkos sveikatinimo patirtimi ir ieškojome geriausių sprendimų, kaip kurti darnią ir sveikatai palankią aplinką“, – sakė konferencijoje dalyvavusi Druskininkų savivaldybės Sveikatos programos koordinatorė, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitienė.

Konferencijoje buvo kalbama apie visuomenės sveikatą savivaldos kontekste, diskutuota, kas padeda ar trukdo Lietuvos visuomenės sveikatos sektoriui savo veikla prisidėti prie vaiko gerovės užtikrinimo mokykloje, formuojant sveikatai palankią aplinką. Keltas klausimas, ką galėtume ir turėtume visuomenės sveikatos sektoriuje daryti kitaip, ko tikimasi iš mokslo institucijų, Sveikatos apsaugos ministerijos, specializuotų visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, įgyvendinat visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėje.

„Visuomenės sveikatos biuras yra pagrindinė visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikėja, kuriai suformuota bendruomenės telkimo ir sveikatinimo misija. Iš visuomenės sveikatos specialistų tikimasi lyderiavimo, telkiant bendruomenes, organizuojant įvairius sveikatinimo renginius, skatinant kitų sektorių veiksmus prisidėti prie sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos. Tačiau išlieka gana daug spręstinų klausimų, susijusių su mažu specialistų darbo užmokesčiu, darbo krūvio normatyvais, bei pačių specialistų trūkumu – ypatingai mažesniuose regionuose. Savivaldybėse situacija išties nėra vienoda, ir bepigu man kalbėti, kai Druskininkuose turime sukurtą tokią puikią infrastruktūrą ir vaikams galime pasiūlyti aktyvų užimtumą“, – sakė E. Raulušaitienė ir pasidžiaugė, kad mūsų savivaldybėje ir sveikatos priežiūros įstaigų kolektyvai, ir švietimo, ir įvairių nevyriausybinių organizacijų, ir bendruomenių nariai aktyviai imasi naujų veiklų bei idėjų, kurios paskatina žmones gyventi sveikai. „Tai ne tik vienija bendruomenę, bet ir padeda generuoti naujas idėjas ir iniciatyvas, susijusias su sveikatinimu, sveika gyvensena bei aktyviu, prasmingu laisvalaikiu. Juk visi norime, kad visuomenė būtų sveikesnė“,  – sakė E. Raulušaitienė.

Konferencijoje, kurioje dalyvavo savivaldybės Sveikatos programos koordinatorė, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja E. Raulušaitienė ieškota geriausių sprendimų, kaip kurti darnią ir sveikatai palankią aplinką/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją