2019 metais – daugiau dėmesio vaikų laikysenai, kurortologijos pažinimui, psichologinei gerovei ir lėtinėms neinfekcinėms ligoms

Sausio 30 d. organizuotas visuomenės sveikatos projektų ataskaitinis renginys „Viena savivaldybė. Vieni namai. Viena sveikata“. Ta proga surengtoje konferencijoje buvo pristatyta 2018 metais įgyvendintų visuomenės sveikatos projektų, finansuotų iš Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, veiklos, pasiekti rezultatai, kalbėta, kokios veiklos bus organizuojamos, kokios naujos paslaugos bus teikiamos Druskininkų savivaldybės gyventojams 2019 metais.

Renginyje dalyvavęs mero pavaduotojas Linas Urmanavičius džiaugėsi, kad kasmet projektų paraiškų gaunama vis daugiau – šiemet sulaukta net 28 paraiškų iš 19 skirtingų institucijų. Tai rodo, jog ir pačioms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, asociacijoms, ir gyventojams sveikata tampa viena iš svarbiausių gyvenimo vertybių, kurią, bendradarbiaudami, turi puoselėti visi. „Druskininkų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa apima labai daug sveikatos krypčių, todėl ji yra orientuota į druskininkiečių asmens ir visuomenės sveikatos aktualiausių problemų sprendimą, sveikos gyvensenos skatinimą ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimą“, – sakė L. Urmanavičius.

Visuomenės sveikatos biuras kartu su Druskininkų gydykla įgyvendins projektą, kurio metu vaikams, turintiems laikysenos sutrikimų, bus suteikta galimybė pasinaudoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija, kineziterapeuto ir vertikalių vonių užsiėmimais. Didelis dėmesys bus skiriamas vaikų ir jaunimo asmens higienos įgūdžių ugdymui. Taip pat planuojama tęsti „Kurortologijos“ projektą, kuriame dalyvauja „Atgimimo“ mokyklos 8 klasių mokiniai. Šio projekto metu vaikai turi galimybę susipažinti su kurorto natūraliais gamtiniais ištekliais, mineraliniais vandenimis, purvo voniomis, pirčių poveikiu sveikatai bei labiausiai reikalingomis specialybėmis kurorte. Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ keturios edukacinės grupių erdvės bus papildytos sensorinio stimuliavimo rinkiniais, kurie bus sudaryti iš tikslingai parinktų priemonių, padėsiančių elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams nusiraminti, pailsėti, suvokti ir reguliuoti savo elgesį bei užsiimti jiems patinkančiais žaidimais.

Šiais metais ir toliau planuojama kryptingai stiprinti ir plėtoti individualias psichologines konsultacijas ir grupinius terapijos užsiėmimus onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems. Taip pat daugiau dėmesio skirti jaunuolių psichikos sveikatai – Jaunimo užimtumo centre bus užtikrintos profesionalios konfidencialios psichologo konsultacijos, organizuojamas seminarų ciklas jaunuoliams ir jų tėvams aktualiomis temomis – apie auklėjimą, pasitikėjimą savimi, emocijų valdymą, pagarbą, paauglystę ir kitomis.

Druskininkuose šiemet bus įgyvendinama Lietuvoje dar visai nauja programa, pradėta tik 2017 m., tačiau pasaulyje sulaukusi didelio pripažinimo ir žinoma jau 20 metų. Tai Natūralaus šeimos planavimo asociacijos vaisingumo pažinimo ir lytiškumo ugdymo projektas „Mano vaisingumas yra svarbus“, kuris tarsi palydi mergaites, berniukus ir jų tėvus per paauglystę bei padeda pažinti ir gerbti save ir savo kūną.

2019 m. toliau planuojama stiprinti pirminę ir antrinę sveikatos priežiūrą, atnaujinant ir papildant Druskininkų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų medicininę įrangą: greitosios medicinos pagalbos automobiliai bus aprūpinti naujausios kartos radijo ryšio bei interneto ryšio stotelėmis ir planšetiniais kompiuteriais. Šios priemonės suteuks galimybę duomenis apie paciento būklę tiesiogiai siųsti į Kauno mieste budinčio gydytojo kompiuterį. Tai įgalins skubiosios medicinos slaugytojus gauti patarimus, kaip pasielgti konkrečioje klinikinėje situacijoje bei kokybiškiau ir operatyviau suteikti skubiąją medicininę pagalbą. Druskininkų ligoninėje bus įsigyta moderni dvigubo skenavimo ultragarsinė įranga, kuri padės užtikrinti tinkamą, kokybišką ir tikslią gimdos, jos priedų, krūties ir prostatos onkologinių susirgimų diagnostiką ankstyvoje stadijoje. Viena naujausių paslaugų, laukiančių šiais metais, – galimybė cukriniu diabetu sergantiems asmenims pasinaudoti diabetinės pėdos priežiūros paslaugomis.

Konferencijos dalyviai džiaugėsi, jog šiais metais Druskininkuose pasipildys sveikatinimo paslaugų įvairovė, bus skiriamas dėmesys gyventojų poreikiams. Tikimasi aktyvaus druskininkiečių dalyvavimo veiklose.

Visuomenės sveikatos projektų ataskaitiniame renginyje dalyvavęs mero pavaduotojas L. Urmanavičius džiaugėsi, kad kasmet tokių projektų paraiškų gaunama vis daugiau/JUC archyvo nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija