Tartasi dėl pagalbos paslaugų šeimoms

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre kovo 28 d. organizuotas susitikimas su centro atvejo vadybininkėmis, Druskininkų savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Nijole Baziene ir Druskininkų mokymosi įstaigų socialiniais pedagogais. Pasitarimo metu kalbėta apie minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymą vaikams, koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą šeimoms, atvejo vadybos procesus, pasidalinta darbine patirtimi, iškylančiais sunkumais. Aptartos situacijos, kada šeimai atsiranda poreikis gauti minėtas pagalbos paslaugas, į ką kreiptis, įtarus, jog vaikui ir šeimai reikalinga pagalba.

Organizuotas susitikimas su centro atvejo vadybininkėmis, Druskininkų savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore N. Baziene ir Druskininkų mokymosi įstaigų socialiniais pedagogais/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Primename, kad minimali ir vidutinė priežiūra – tai pagalbos priemonė vaikui, kai teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama padėti vaikui pasiekti teigiamų elgesio pokyčių, ugdyti atsparumą neigiamai socialinei aplinkai.

Švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos koordinuotai teikiamos šeimoms, patekusioms į krizę ir savarankiškai nepajėgiančios išspręsti iškilusių sunkumų.

Atvejo vadyba – tai kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas bei teikimas, siekiant padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Druskininkų  savivaldybės informacija