Skelbiami Druskininkų savivaldybės Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų seniūnaičių rinkimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-13 „ Dėl Druskininkų savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ II skyriaus nuostatomis skelbiami eiliniai seniūnaičių rinkimai.

Kandidatą į seniūnaičius turi teisę  rinkti nuolatiniai seniūnaitijos gyventojai deklaravę gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą toje seniūnijoje (vieną kandidatą gali pasiūlyti ne mažiau kaip 5% seniūnaitijos gyventojų), bendruomeninės organizacijos.

Siūlymai su kandidato sutikimu teikiami raštu seniūnijos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje sudaryta seniūnaitija, seniūnui.

Kandidatų į seniūnaičius registracija prasideda po rinkimų datos paskelbimo ir baigiasi likus 3 kalendorinėms dienoms iki rinkimų. Nuo 2018-08-24 iki 2018-09-06 d. 17.00 val.

Kandidatų į seniūnaičius sąrašas paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose.

Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Leipalingio seniūniją, Alėjos g. 30, LT-67279 Leipalingio mstl., Leipalingio seniūnija, Druskininkų savivaldybė, tel. (8 313) 43360; į Viečiūnų seniūniją, Jaunystės g. 17, LT 66492,Viečiūnų mstl., Viečiūnų seniūnija, Druskininkų savivaldybė, tel. (8 313) 47917, ( 8 313) 47919.

Parengtia pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją