Savivaldybės Tarybos Kontrolės komitetas bei Etikos ir Antikorupcijos komisijos – teisėti ir veikiantys

Jau trejus metus nuolat eskaluojama Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcijos komisijų sudarymo tema. Kai kovo mėnesį viešoje erdvėje pasirodė informacija apie neva nesudarytą Kontrolės komitetą ir neteisėtai jam paskirtą pirmininką bei opozicijai priklausančių konservatorių ir liberalų užmojus Druskininkuose įvesti tiesioginį valdymą, „Mano Druskininkai“ redakcija sulaukė nemažai bendruomenės klausimų apie susidariusią situaciją.

Norėdami aiškiai atsakyti į visus bendruomenės klausimus, pasidomėjome, ką Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcijos komisijų sudarymo klausimais numato įstatymai ir kokia buvo jų sudarymo eiga Druskininkų savivaldybėje. Apie tai pasikalbėjome su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku, Kontrolės komiteto pirmininke, opozicinės Nepartinių frakcijos nare Gražute Kuneikiene bei Savivaldybės teisininku Renaldu Viščiniu.

LR Vietos savivaldos įstatymas numato, kad per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius, sudaryti Savivaldybės tarybos komitetai ir išrinkti šių komitetų pirmininkai, sudarytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai. Druskininkų savivaldybės taryba visa tai turėjo atlikti iki 2015 metų birželio.

Tačiau, kaip susidaro įspūdis, dėl galimo liberalų ir konservatorių teisės aktų interpretavimo ir siaurų grupinių politinių interesų tenkinimo, Druskininkų savivaldybės Kontrolės komitetą, Etikos ir Antikorupcijos komisijas pavyko sudaryti tik 2015 metų gruodį.

Klausimas dėl Kontrolės komiteto 2015 metais buvo svarstytas net 7 kartus. Opozicija, kaip susidarė įspūdis, vis manipuliavo įstatymu: siūlė tik tuos pačius du Tarybos narių pasitikėjimą praradusius kandidatus. Galiausiai, opozicijai pasiūlius kitas kandidatūras, Kontrolės komitetas, Etikos ir Antikorupcijos komisijos buvo sudaryti.

2016 metus Kontrolės komitetas pradėjo darbą, būdamas pilnos sudėties, sudarytas iš L. Urmanavičiaus (frakcija „Už Druskininkus“), G. Kuneikienės (Nepartinių frakcija), V. Trinkūno („Mišri“ frakcija), K. Kaklio (Liberalų sąjūdžio frakcija). 2017 metų kovą V. Trinkūnui atsisakius tarybos nario mandato, jį pakeitė konservatorius A. Balkė. Beje, liberalai K. Kaklys ir V. Trinkūnas Kontrolės komitetų posėdžių nelankė.

2017 metų balandį, vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymu, Tarybos sudaryta komisija atliko tyrimą ir inicijavo kreipimąsi į  Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydama pateikti išvadą, ar K. Kaklys sulaužė priesaiką ir ar vykdė įstatyme nustatytus įgaliojimus. Liberalas K. Kaklys, matomai, pats pajutęs grėsmę, kad gali būti atstatydintas, iš Komiteto pasitraukė. Jam įkandin – ir konservatorius A. Balkė, Komiteto nariu išbuvęs vos mėnesį ir nė nepabandęs dalyvauti Komiteto posėdžiuose.

Galima numanyti, kad jie taip elgėsi sąmoningai, siekdami sužlugdyti sklandų Komiteto darbą, įnešti destrukcijų ir, pasinaudoję susidariusia padėtimi, siekti tiesioginio valdymo įvedimo.

2017 metais Taryboje atsiradus naujai Moterų frakcijai, Kontrolės komiteto sudėtis buvo papildyta minėtos frakcijos atstove V. Krisiuviene.

Tuo tarpu konservatoriai ir liberalai toliau laikosi savos taktikos – siūlo tik tuos pačius du kandidatus, praradusius Tarybos narių pasitikėjimą.

Šiuo metu iš 5 Kontrolės komiteto narių yra išrinkti 3, tarp jų – ir komiteto pirmininkas, taigi Kontrolės komitetas yra veikiantis teisėtai, jis vykdo įstatymuose numatytas funkcijas. Šių metų kovo mėnesio Tarybos posėdyje komiteto pirmininkė G. Kuneikienė pristatė šio komiteto 2017 metų veiklos programos ataskaitą ir 2018 metų veiklos planą.

Kaip pabrėžė Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Renaldas Viščinis, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 metų vasario 28 dienos nutartimi patvirtino, kad Tarybos nariai yra laisvi pasirinkti – balsuoti ar ne už vieną ar kitą į Komitetus ar komisijas siūlomą kandidatūrą. Teismas taip pat išaiškino, kad kandidatūrų parinkimas, teikimas ir galutinis jų tvirtinimas Savivaldybės taryboje, deleguojant minėtus atstovus, yra politinio susitarimo dalykas.

Regis, tokia teismo nutartis – lyg šaltas dušas opozicijai, iki šiol teigusiai, kad Taryba privalo tenkinti jų kaprizus – bet kurią pasiūlytą kandidatūrą privalomai patvirtinti.

Susidaro įspūdis, kad, negalėdami susitaikyti, kad viskas vyksta ne pagal jų planą, liberalai ir konservatoriai, rodos, ėmėsi desperatiškų veiksmų ir pabandė Tarybos darbą sužlugdyti, paskelbę kreipimąsi į Vyriausybę ir Seimą, o savo bejėgiškumą kovo mėnesio tarybos posėdyje pademonstravo grasinimais nelankyti Tarybos posėdžių. Jie tąkart demonstratyviai paliko posėdžių salę, nesvarstė bendruomenei aktualių klausimų ir taip galimai nevykdė Tarybos nario pareigų.

 

KOMENTARAI

R. Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

Per visą trejų metų Tarybos kadencijos laikotarpį iš liberalų ir konservatorių nesulaukėme jokių konstruktyvių sprendimų, kurie būtų reikalingi ir naudingi miestui ar bendruomenei. Jie užsiima tik provokacijomis ir kitokiais nuolatiniais sąmoningais bandymais trukdyti Tarybai. Bendruomenės palankumą jie  bando nupirkti pigiais politiniais triukais. Mano manymu, tokie veikėjai, save bandantys vadinti politikais ir besivadovaujantys liguistomis asmeninėmis ambicijomis, asmeniškumais ir emocijomis, negali tinkamai atstovauti bendruomenei.

Kalbant apie Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcijos komisijų sudarymą, galiu garantuoti, kad laikomės visų galiojančių teisės aktų. Labai tikiuosi, kad Vyriausybės pareigūnai nepasiduos manipuliacijoms bei politiniams žaidimams ir priims atsakingus sprendimus.

 

G. Kuneikienė
Opozicinės Nepartinių frakcijos atstovė, buvusi Druskininkų konservatorių lyderė, Kontrolės komiteto ir Antikorupcijos komisijos pirmininkė

Kaip Kontrolės komiteto ir Antikorupcijos komisijos pirmininkė, galiu užtikrinti, kad sąžiningai atliekame visus Komiteto ir Komisijos kompetencijos darbus. Nežiūrint į tai, kad kai kurie Kontrolės komiteto nariai ignoravo jo veiklą, o per Tarybos posėdžius iš konservatorių ir liberalų lūpų nuolat tenka girdėti įžeidinėjimus, nepagrįstą kritiką ir tyčiojimąsi tokiais pasakymais kaip „žemiau plintuso“, jokioms provokacijoms nepasiduosime. Pagiežingas ir kitus žeminantis tonas parodo pačių konservatorių ir liberalų mentalitetą. Mes, Kontrolės komiteto ir Antikorupcijos komisijos nariai, organizuojame posėdžius, svarstome aktualius klausimus, domimės, diskutuojame, teikiame pasiūlymus. Kovo mėnesį Taryba patvirtino Kontrolės komiteto veiklos programą 2018 metams ir neabejoju, kad šiais metais atliksime daug svarbių darbų.

 

„Mano Druskininkai“ žurnalistai pakalbino ir vieną iš kreipimąsi į šalies vadovus dėl tiesioginio valdymo pasirašiusį Tarybos opozicinės „Mišrios“ frakcijos atstovą Antaną Balkę.

Uždavus klausimus: „Kodėl Druskininkams reikia tiesioginio valdymo? Kodėl pats atsistatydino iš Kontrolės komiteto? Kodėl Tarybos nariai turėtų privalomai balsuoti tik už du primygtinai liberalų ir konservatorių siūlomus kandidatus ir nesiūloma kitų kandidatūrų?“, nei į vieną iš jų aiškaus atsakymo taip ir nesulaukėme. Užtat įžeidinėjimų ir kaltinimų teko ne tik „Mano Druskininkai“ žurnalistams, bet ir Tarybos nariams: „O Kuneikienė tai yra kas pagal jus? Opozicija? Ir kaip jinai balsuoja?“

Susidarė įspūdis, kad A. Balkė laikosi nuostatos, kad opozicija gali vadintis tiek tie Tarybos nariai, kurie balsuoja taip, kaip jam norėtųsi. Keletą kartų paprašytas atsakyti, kodėl, jo manymu, Tarybos nariai turėtų balsuoti tik už dvi liberalų ir konservatorių siūlomas kandidatūras, bet daugumai Tarybos narių nepriimtinas kandidatūras, rėžė, kad toks klausimas žurnalistei galėjo kilti todėl, kad ši esanti „angažuota“. Tai ar žurnalistai turi užduoti tik patinkančius klausimus?

Na, o dar kartą pabandžius sužinoti, kodėl liberalai ir konservatoriai į Kontrolės komitetą siūlo tik du kandidatus, A. Balkė paprašė užduoti „normalius“ klausimus ir „pradėti mąstyti“: „Ir tada baigsis visa šita jūsų propagandinė diktatūra.“

 

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija