Pritarta Druskininkų vietos veiklos grupės vietos projektams

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybėje sušaukti du Druskininkų VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai.
Pirmame posėdyje buvo patvirtintas Druskininkų VVG vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas bei pritarta penkiems projektams pagal VPS priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Posėdžio metu pritarta Viečiūnų kaimo bendruomenės „Versmė“ vietos projektui „Verpstės festivalis Viečiūnuose“, Leipalingio miestelio bendruomenės vietos projektui „Jotvingių šventė Leipalingyje“, Bilso bendruomenės vietos projektui „Bilso bendruomenės kulinarinės kelionė“, Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės projektui „Jaskonių bandos“, Stračiūnų bendruomenės projektui „Stračiūnų krašto tapatybės stiprinimas sukuriant regioninį produktą“.
Antro posėdžio metu pritarta keturiems projektams pagal VSP priemonę „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“. Pritarta asociacijos „Leipalingio miestelio jaunimas“ vietos projektui „Leipalingio miestelio jaunimo įtraukimas į visuomeninį gyvenimą“, Neravų kaimo bendruomenės vietos projektui „Aš ir mano kaimas“, Viečiūnų kaimo bendruomenės „Versmė“ vietos projektui „Viečiūnų jaunimo aktyvinimas per sportinę ir meninę saviraišką“, Švendubrės kaimo bendruomenės vietos projektui „Visi drauge – žingsnis į priekį“.
Posėdžiuose dalyvavęs Druskininkų VVG pirmininkas Linas Urmanavičius džiaugėsi Druskininkų vietos veiklos grupės ir bendruomenių ryšiu bei glaudžiu bendradarbiavimu.

Posėdžiuose patvirtinti Druskininkų vietos veiklos grupės vietos projektai /Gintarės Varnelienės  nuotrauka