Padėkota mokytojams, dalinantiems mokiniams žinias ir išmintį

„Tamsta Mokytojau, iš giliųjų pažinimo šaltinių Jūs semiatės Išminties ir Žinojimo, kurį dalinate savo mokiniams. Jūsų dalia – pasitikti juos ir išlydėti, būti kartu nuo pirmosios raidės iki sudėtingiausių mokslo tiesų.

Mieli mokytojai, neleiskite sau suabejoti Pašaukimo teisingumu. Būkite tvirti, teisūs ir, žinoma, mylimi!“

 

Šie ir daugybė kitų širdingų linkėjimų Druskininkų krašto mokytojams buvo išsakyti spalio 5-ąją, Jaunimo užimtumo centre minint Tarptautinę mokytojų dieną.

Mokytojus pasveikino ir padėkas įteikė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, LR Seimo narys Zenonas Streikus.

 

 Roberto Kisieliaus nuotraukos

 

Druskininkų savivaldybės mero pasirašytos padėkos įteiktos šiems Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų pedagogams: Danutei Časienei, „Atgimimo“ mokyklos direktorei; Ingai Averkienei, lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei; Jūratei Šišlienei, buvusiai ilgametei lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorei; Vidai Kvaraciejūtei, lopšelio-darželio „Žibutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei; Jolantai Baranauskienei, lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai; Laimutei Šarpnickienei, lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai; Mildai Lukoševičienei, lopšelio-darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai; Linai Vanagaitienei, „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui; Aušrai Matulevičienei, „Saulės“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresniajai mokytojai; Ilvetai Eitmantienei, „Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei; Almai Vaitkevičienei, Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo vyresniajai auklėtojai; Sigitai Muzikevičienei, Viečiūnų progimnazijos lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai; Jūratei Kleponienei; Viečiūnų progimnazijos biologijos vyresniajai mokytojai; Snieguolei Stravinskienei, Švietimo centro lietuvių kalbos mokytojai metodininkei; Edgarui Suchanekui; Druskininkų sporto centro tinklinio treneriui; Jūratei Šalengienei, „Atgimimo“ mokyklos lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai; Dianai Gudavičienei, „Atgimimo“ mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai; Eleonorai Čepulienei, „Atgimimo“ mokyklos biologijos mokytojai metodininkei; Linai Jaskelevičienei, „Ryto“ gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei; Nijolei Krukonienei, „Ryto“ gimnazijos biologijos vyresniajai mokytojai; Ramunei Sadauskienei, „Ryto“ gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei; Alei Kalėdienei, M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės vyresniajai mokytojai; Onai Birutei Railienei, M, K, Čiurlionio Čiurlionio meno mokyklos ilgametei dailės mokytojai metodininkei; Liucijai Vrubliauskienei, M. K. Čiurlionio meno mokyklos ilgametei dailės mokytojai ekspertei; Aldonai Marei Turčinienei, „Atgimimo“ mokyklos ilgametei istorijos vyresniajai mokytojai; Boleslovai Jurgionienei, „Atgimimo“ mokyklos ilgametei pradinio ugdymo mokytojai; Danutei Andrijauskienei, „Ryto“ gimnazijos ilgametei matematikos mokytojai metodininkei; Vincei Urbonienei, „Ryto“ gimnazijos ilgametei fizikos mokytojai metodininkei; Juozui Balčiui, „Ryto“ gimnazijos  ilgamečiam istorijos vyresniajam mokytojai ir Emilijai Žaldokienei, „Atgimimo“ mokyklos ilgametei istorijos mokytojai „Bičiulių“ klubo pirmininkei.

Simboliška ir įsiminta dovana mokytojams ir bendruomenei tapo šeimų duetų muzikiniame projekte „Du balsai – viena širdis“ antrąją vietą laimėjusių druskininkiečių brolio ir sesers Kristinos ir Rimanto Žaldokų dueto koncertas.

Savo dainas jie palydėjo šiltais prisiminimais apie tai, kad mokytojo profesija jų šeimoje yra tradicija – mokytojai buvo seneliai, mokytojai ir jų tėveliai.

Tad dalintis muzikavimo džiaugsmu, sveikinant gimtojo mokytojus jų profesinės šventės proga, jiems buvo ypač malonu.

 

„Mano Druskininkai“ informacija