Meras R. Malinauskas: „Visos mano pastangos tam, kad Druskininkai visada būtų šalies turizmo ir kurortų lyderiu“

Praėjusi ir ši savaitė Druskininkų savivaldybės merui buvo labai intensyvios. Birželio paskutinę savaitę jis lankėsi Briuselyje ir dalyvavo Regionų komiteto posėdžiuose, praėjusį penktadienį vedė Druskininkų savivaldybės tarybos posėdį, o užvakar buvo susitikęs su Premjeru Sauliumi Skverneliu ir aptarė aktualiausius Druskininkų plėtros klausimus.

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras

– Kokias temas aptarėte su Premjeru? Ar pavyko išgirsti gerų žinių?

– Su Premjeru kalbėjome apie Druskininkų kultūros centro statybos reikalus. Pristačiau jam statybos darbų situaciją, supažindinau su darbais, kuriuos derėtų atlikti iki šaltojo sezono pradžios – būtina pastatyti pamatines sienas, kad nebūtų krantų slinkimo. Premjeras tikrai palaiko mūsų projektą, tai jis įrodė, atvykdamas į Kultūros centro kapsulės įkasimo iškilmes. Bendromis jėgomis ieškosime pinigų, kad Kultūros centro statybos judėtų į priekį.

Su Premjeru taip pat kalbėjau ir apie Druskininkų kurorto teritorijos plėtrą. Kaip žinote, Druskininkų savivaldybės taryba priėmė sprendimą, pagal kurį, išplėtus miesto teritoriją, Druskininkų miesto plotas padidės 2518,37 ha. Įgyvendinat šį projektą, būtina ir Vyriausybės parama. Premjeras supranta mūsų norus ir jiems pritaria, bet, kaip ir kitais atvejais, viskas remiasi į pinigus, kurių turime surasti, kad mūsų planai būtų įgyvendinti.

Susitikimo metu Premjeras S. Skvernelis domėjosi, kaip vyksta pasirengimas po dviejų metų Druskininkuose vyksiančioms Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms. Pasakiau, jog jau buvo susirinkę dalis Darbo grupės narių, o liepos 15 dieną šaukiamas visos Darbo grupės, kurioje – daugelio ministerijų viceministrai, sporto federacijų atstovai, žinomi visuomenės veikėjai, užsienio lietuvių sporto organizacijų vadovai, posėdis (R. Malinauskas yra šios Darbo grupės vicepirmininkas, – red. past.).

– Praėjusio penktadienio Tarybos posėdyje buvo įkurta nauja institucija – Druskininkų turizmo ir kurorto vystymosi taryba. Jūs buvote išrinktas šios tarybos pirmininku. Koks jos įkūrimo tikslas?

– Visada sakiau ir dabar kartoju – turizmas Druskininkų kurortui yra ypatingai svarbi sritis. Mes dabar esame tokiame lygyje, kad turime ypač profesionaliai kalbėti apie miesto rinkodarą, ir koordinuotai veikti. Kuo daugiau žmonių dalyvaus, priimant svarbius, su turizmo Druskininkuose plėtra susijusius sprendimus, tuo bus geriau. Todėl į šią tarybą pakvietėme ir verslo atstovus, kurie aktyviai prisideda prie kurorto plėtros ir turi idėjų. Dirbdamas šioje taryboje bei vadovaudamas Lietuvos kurortų asociacijai, dėjau ir dėsiu visas pastangas, kad Druskininkai būtų lyderiu ir kurortų, ir turizmo srityse.

– Dalį praėjusios savaitės dirbote Briuselyje. Kokių įsipareigojimų turite Europos Sąjungos sostinėje?

– Esu ES Regionų komiteto narys. Praėjusią savaitę Briuselyje sušaukta Europos regionų komiteto plenarinė sesija, kurios metu surengtos dvi diskusijos. Pirmoje Komiteto nariai kartu su užimtumo, investicijų, ekonomikos ir konkurencingumo komisaru Jyrki Tapani Katainen diskutavo apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų lokalizavimą. Antra diskusija Regionų komitete vyko aktualia klimato kaitos tema. Kartu su komisaru, atsakingu už klimato kaitą, M. A. Cantete diskutuota klimato kaitos priemonių įgyvendinimo regionuose ir savivaldybėse klausimais.

Regionų komitetui atstovauja visų ES šalių atstovai, pagal valstybės dydį deleguotas atitinkamas narių skaičius. Ten sprendžiami visas spektras ES regionams – miestams, rajonams – svarbių klausimų: nuo švietimo, kultūros iki energetikos ar emigracijos. Šioje ES institucijoje dirbu jau antrą kadenciją, beveik dešimtmetį.