Kviečiame tapti vaikų globėjais

Druskininkų savivaldybė ir Socialinių paslaugų centras kviečia tapti vaikų globėjais ir suteikti galimybę vaikams užaugti jais besirūpinančioje ir mylinčioje šeimoje. Tapti globėju gali asmuo nuo 21 iki 65 metų amžiaus, neteistas už nusikalstamas veikas ir turintis sąlygas globoti vaikus. Globėjais gali būti tiek susituokę, tiek vieniši asmenys. Globa gali būti laikina ir nuolatinė. Laikina globa gali trukti nei ilgiau kaip iki 12 mėnesių (atskirais atvejais – iki 18 mėnesių), nuolatinė – iki vaiko pilnametystės. Rūpyba nustatoma vaikui nuo 14 metų ir trunka iki pilnametystės.

Druskininkų savivaldybė ir Socialinių paslaugų centras kviečia tapti vaikų globėjais ir suteikti galimybę vaikams užaugti jais besirūpinančioje ir mylinčioje šeimoje/Gintarės Varnelienės nuotrauka

 

Norintys tapti vaiko globėjais (rūpintojais) kviečiami teikti prašymus Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vasario 16-osios g. 7, 108 kab. Prašymus priima ir konsultuoja socialinė darbuotoja Edita Grigienė, tel. (8 313) 52543, el. p.: edita.g@druskininkai.lt

Pradinį norinčio globoti asmens įvertinimą atlieka Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Esant teigiamam sprendimui, asmuo turi išklausyti mokymus, kuriuos veda globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai – atestuoti socialiniai darbuotojai. Mokymai yra nemokami ir organizuojami patogiu dirbantiems asmenims laiku. Išklausę mokymus ir gavę teigiamą išvadą dėl tinkamumo būti globėjais, asmenys įgyja teisę globoti vaikus.

Druskininkų savivaldybėje globėjams ar ketinantiems jais tapti teikiama nuolatinė pagalba. Globos centre jau dirba globos koordinatorė Erika Sakalauskienė, tel. Nr. (8 313) 41443, el. p.: erikadspc@gmail.com, kuri teikia individualias konsultacijas ir organizuoja įvairių specialistų reikalingas paslaugas (psichologines, teisines ir kitas). Prie pagalbos globėjams teikimo prisijungė ir jau antrus metus mokymus globėjams organizuojantys globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistai. Globos centre taip pat organizuojami susitikimai globėjams – savipagalbos grupė, kur globėjai gali pasidalinti savo patyrimais, globojant vaikus.

Globėjams kiekvieną mėnesį skiriama ir finansinė parama. Kiekvienam globojamam šeimoje vaikui jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 152 eurų globos (rūpybos) išmoka ir 152 eurų globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. Taip pat globojam vaikui mokama 30 eurų dydžio išmoka vaikui bei pagalbos pinigai, kurie yra 114 eurų dydžio už vieną vaiką, 190 eurų už du vaikus, 304 eurų už tris ir daugiau vaikų. Už kiekvieną prižiūrimą ar globojamą (rūpinamą) vaiką iki 3 metų pagalbos pinigų suma didinama papildomai 38 eurais per mėnesį.

Taip pat savivaldybė ieško šeimų, kurios galėtų prižiūrėti vaikus savo šeimoje nuo paėmimo iš biologinės šeimos momento iki laikinos globos nustatymo – 11 dienų. Visą šį laikotarpį šeimai užtikrinama Globos centro specialistų pagalba ir finansinė parama (už vieno vaiko priežiūrą – 76 eurų vienkartinė vaiko vietos įkūrimo išmoka ir papildomai po 19 eurų už kiekvieną vaiko priežiūros šeimoje parą).

 

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją