Komitetų posėdžiuose – sprendimai dėl paramos vaikus globojančioms šeimoms, teritorijų ribų nustatymo ir kiti aktualūs klausimai

Praėjusią savaitę sušaukti Druskininkų savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto bei Finansų, Ūkio ir kultūros plėtros komitetų posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi druskininkiečiams svarbūs sprendimų projektai.

Komitetų nariai pritarė Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planui. Kaimiškųjų vietovių prijungimas prie Druskininkų miesto turės tik teigiamą įtaką šių kaimų gyventojams: atsiras didesnės galimybės spręsti įvairias problemas, susijusias su šių gyvenviečių inžinerinės infrastruktūros priežiūra bei plėtra (vandens tiekimo ir nuotekų sistemos, gatvių apšvietimas ir valymo ir kitų teritorijos priežiūros komunalinės paslaugos). Padidėjęs miesto biudžetas leis greičiau ir efektyviau spręsti minėtas problemas ir šiose gyvenamosiose teritorijose. Taip pat padidėtų šiose teritorijose gyvenančių žmonių žemės ir kito nekilnojamojo turto vertė

Apie užimtumo didinimo programą kalbėjo Ūkio skyriaus vedėjas V. Kuleckas/Gintarės Varnelienės nuotrauka

 

Komitetuose pritarta sprendimo projektui dėl savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo. Dėl Teritorijų planavimo įstatymų bei kitų teisės aktų pasikeitimų, savivaldybės gautų fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl bendrojo plano koregavimo bei dėl pasikeisiančios miesto administracinės ribos atsirado poreikis keisti savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Komitetų posėdyje svarstytas klausimas dėl pagalbos pinigų dydžio nustatymo vaikus globojančioms šeimoms. Iki šių metų Druskininkų savivaldybė buvo viena iš dvidešimties Lietuvos savivaldybių, mokanti pagalbos pinigus šeimoms, kurios globoja vaikus. Nuo šių metų įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, nustatyti rekomenduojami minimalūs pagalbos pinigų dydžiai. Komitetų nariai pritarė siūlymui rekomenduojamus pagalbos pinigų dydžius nustatyti ir Druskininkų savivaldybėje.

Komitetų posėdžiuose pritarta ir siūlymui nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšas piniginei paramai skaičiuoti ir mokėti savivaldybės nustatyta tvarka, naudojant jas tik socialinės apsaugos sritims finansuoti, o, lėšas perskirstant, atsižvelgti į socialiai remtinų žmonių interesus, socialinių paslaugų planą ir savivaldybės strateginius planus.

Komitetų nariai pritarė siūlomai savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programai. „Užimtumo didinimo programų rengimas yra valstybės deleguota funkcija. Šios programos įgyvendinimui tikslinė dotacija skiriama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri šiais metais skyrė labai mažą finansavimą. Belieka tik apgailestauti, kad drastiškai sumažintos lėšos ir pirmąjį pusmetį bus galima įdarbinti tik 42 bedarbius, o antrąjį pusmetį, pavykus į biudžetą surinkti daugiau lėšų, bus siekiama papildyti programai skirtas lėšas dar bent tokia pačia suma“, – apie programą kalbėjo Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Kuleckas. Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė sakė, kad metų eigoje savivaldybės biudžetas turėtų pasipildyti ne tik dividendais, bet ir tikslinėmis dotacijomis, tad užimtumo didinimo programa bus finansuojama ir iš savivaldybės lėšų.

Komitetų nariai pritarė Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių tvirtinimui. Šiuo sprendimo projektu siekiama suplanuoti aplinkosaugines priemones, kurios bus vykdomos 2018 m. Didelis dėmesys bus skiriamas medžiams, krūmams, jų sodinimui, persodinimui, genėjimui, kitų želdynų priežiūrai bei įrengimui. Numatomi atnaujinti želdiniai Šv. Jokūbo ir V. Kudirkos gatvėse bei gydyklų parke, planuojama tęsti pušų persodinimą iš  užstatomų teritorijų ir atnaujinti medžius prie jau renovuotų daugiabučių namų. Iš programos lėšų bus finansuojamos prevencinės priemonės ir atlyginama ūkininkams vilkų padaryta žala, visuomenės sveikatos rėmimo programa.

Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis šaukiamas vasario 8 dieną.

 

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją