Komitetų posėdžiuose pristatytas 2018 metų biudžeto projektas

„Kartu su biudžetinių įstaigų vadovais ir finansininkais bei Savivaldybės administracijos komanda subalansavome ir paskirstėme biudžeto lėšas pagal programas, išskirstant prioritetus. Didžiausia problema – biudžetas yra tiesiog per mažas, kad patenkintų visus poreikius taip, kaip norėtųsi, tačiau darome viską, kad pagerintume biudžeto surinkimą“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Vienas svarbiausių praėjusią savaitę sušauktuose Tarybos komitetų posėdžiuose svarstytų klausimų – 2018 metų biudžeto projekto pristatymas.

Komitetų posėdžių metu buvo pritarta pristatytam 2018 m. biudžeto projektui. Klausimą pristačiusi savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė informavo, kad 2017-ieji užbaigti sklandžiai, planuotas biudžetas surinktas 100,3 proc. Dėl to pavyko sklandžiai įvykdyti savivaldybės įsipareigojimus, kurie per praėjusius metus sumažinti daugiau kaip 10 proc. Siūlomas tvirtinti 2018 metų biudžeto pajamų projektas 6 proc. didesnis, lyginant su praėjusiais metais. Šiais metais biudžeto lėšos ir dėmesys skiriamas prioritetinėms sritims – švietimui, ūkio infrastruktūros plėtrai bei priežiūrai, savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimui, socialinei paramai. Administracijos direktorė išsamiai pristatė 2018 metų biudžeto naujoves ir aktualijas, mokesčių surinkimo tendencijas, didžiųjų vietinių rinkliavų – kurorto bei atliekų – surinkimo tendencijas, socialinių pašalpų ir kompensacijų lėšų pokytį, Druskininkų savivaldybės skolinimosi galimybes.

V. Jurgelevičienė pasidžiaugė, kad, balansuojant 2018 m. biudžetą, skirta ženkli suma kelių renovacijai. „Nuolat bendraudami su druskininkiečiais, suprantame, kad bene opiausia problema – kelių, gatvių ir stovėjimo aikštelių būklė, apšvietimo stoka, tad džiaugiuosi, kad minėtiems darbams šiemet pinigų suradome dvigubai daugiau nei pernai“, – kalbėjo V. Jurgelevičienė. Savivaldybės administracijos direktorė taip pat pasidžiaugė praėjusių metų pabaigoje vizito Druskininkuose metu Kultūros ministrės išsakytomis mintimis, kad, būdama palyginus nedidelė, Druskininkų savivaldybė skiria labai reikšmingas sumas kultūrai. „Šiais metais planuojame pradėti Kultūros centro rangos darbus. Druskininkuose yra išskirtinė įmonė – Druskininkų vandens parkas, iš kurio iki šiol dividendų neimdavome, palikdami pinigus objekto plėtrai. Šiais metais, skirstydami pelną, planuojame numatyti milijoną eurų dividendams, kurie bus skirti Kultūros centro įrengimui. Už techninį minėto objekto projektą iš dalies esame atsiskaitę, tad šiais metais užbaigsime techninio projekto bei jo ekspertizės mokėjimus ir pradėsime rangos darbus“, – kalbėjo V. Jurgelevičienė.

Dar viena gera žinia jauniesiems druskininkiečiams – puikių atgarsių visoje Lietuvoje sulaukusi jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programa bus tęsiama ir šiais metais. „Druskininkuose įsikūrę verslininkai šia programa labai patenkinti ir jau domisi, ar programa bus tęsiama. Manome, kad ji itin naudinga jaunimui, kurie įgyja praktinių žinių, patirties. Šiais metais skatinsime jaunesnių žmonių įdarbinimą. Verslininkams, sutikusiems įdarbinti jaunuolius nuo 14 metų, stengsimės sudaryti dar palankesnes sąlygas“, – kalbėjo Savivaldybės administracijos direktorė.

Administracijos direktorė pabrėžė, kad stengiamasi dėmesio skirti visoms sritims, tačiau atsižvelgiama į svarbiausius prioritetus: „Kartu su biudžetinių įstaigų vadovais ir finansininkais bei Savivaldybės administracijos komanda subalansavome ir paskirstėme biudžeto lėšas pagal programas, išskirstant prioritetus. Didžiausia problema – biudžetas yra tiesiog per mažas, kad patenkintų visus poreikius taip, kaip norėtųsi, tačiau darome viską, kad pagerintume biudžeto surinkimą“, – sakė V. Jurgelevičienė.

2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas vasario 8 dieną.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją