Išnuomojama automobilių stovėjimo aikštelė

Druskininkų savivaldybės administracijos turto nuomos komisija, vykdydama Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V35-249 „Dėl Savivaldybės turto nuomos“, skelbia Druskininkų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – automobilių stovėjimo aikštelės T. Kosciuškos gatvėje, Druskininkuose (unikalus Nr. 4400-2609-3912, bendras plotas – 1 851,59 kv. m) viešą nuomos aukcioną.

Pagrindinės nuomos sąlygos:

1. Nuomos terminas – 15 metų.

2. Pradinis nuompinigių dydis – 500,00 Eur už visą nuomojamą turtą per mėnesį (be PVM) visą nuomos laikotarpį.

3. Veiklos nuomojamame turte pobūdis – automobilių stovėjimo paslaugoms teikti.

4. Aikštelės rekonstravimo Nuomininko lėšomis, pridedamame žemės sklypų formavimo projekto sprendinių brėžinyje nurodytoje vietoje (priedas), įrengiant papildomai ne mažiau kaip 40 teisės aktuose reglamentuojamo dydžio vietų lengviesiems automobiliams terminas – 12 mėnesių nuo turto nuomos sutarties pasirašymo.

5. Mokėtojas už aikštelės kadastrinių matavimų patikslinimą išplėtus aikštelę, patikslintų duomenų bei Druskininkų savivaldybės nuosavybės teisės į visą rekonstruotą aikštelę įregistravimą Nekilnojamojo turto registre – Nuomininkas.

6. Nuompinigių mokėjimo sąlygos – nustatyto dydžio nuompinigiai visą turto nuomos laikotarpį mokami Nuomotojui kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki po ataskaitinio einančio mėnesio 15 (penkioliktos) dienos, pagal jo pateiktas sąskaitas-faktūras į jose nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

Visos aukciono sąlygos paskelbtos Savivaldybės tinklapyje:

www.druskininkai.lt, skiltyje Investicijos/Pasiūlymai investuotojui/Išnuomojami savivaldybės objektai.

Druskininkų  savivaldybės informacija