Gyventojų, kurie buvo deklaravę gyvenamąją vietą prie Druskininkų savivaldybės, dėmesiui

Nuo 2018 m. sausio 1 dienos įsigaliojus LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pakeitimams, asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, per 3 mėnesius ,t. y., iki kovo 31 dienos, privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba pateikti prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Asmenys, faktiškai gyvenantys Druskininkų savivaldybėje, tačiau neturintys savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise patalpos ar pastato, iki 2018 m. sausio 1 d. buvę įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą bei dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negalintys deklaruoti savo gyvenamosios vietos, turėtų kreiptis į Druskininkų savivaldybę, Viečiūnų arba Leipalingio seniūnijas (atsižvelgiant į faktinę gyvenamąją vietą) ir pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Šie asmenys, nurodę savo socialinius, ekonominius ar asmeninius interesus Druskininkų savivaldybėje (pvz., tai, kad čia dirba, mokosi, yra registruoti teritorinėje darbo biržoje, gauna specializuotas sveikatos paslaugas, vaikai lanko lopšelius-darželius, mokyklas ir kt.) bei kartu su kita būtina informacija nurodę savo faktinės gyvenamosios vietos adresą bei prieglobstį suteikusio ar leidusio asmens vardą pavardę, bus įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą iki 12-os mėnesių.

Jeigu per nurodytą terminą šie asmenys nedeklaruos savo gyvenamosios vietos ar nepakeis faktinės gyvenamosios vietos, jie privalės vėl kreiptis į savivaldybę ar seniūnijas su analogišku prašymu. Jeigu toks prašymas nebus pateiktas, tokie asmenys po 12-os mėnesių bus išbraukiami iš gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos.

Deklaruoti gyvenamąją vietą galite Druskininkų savivaldybėje, Leipalingio arba Viečiūnų seniūnijose, taupydami laiką tai galite padarytu ir arba elektroniniu būdu portale: www.epaslaugos.lt.

Kilus klausimams dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, galite kreiptis į Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę Agnę Barštytę tel. (8 313) 53 524 arba el. paštu: agne.barstyte@druskininkai.lt

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją