Gyventojų dėmesiui: teisinė pagalba

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė  teisinė pagalba ir antrinė teisinė pagalba. Pirminė ir antrinė teisinė pagalba yra finansuojama iš valstybės biudžeto. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Pirminė teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama: teisinė informacija (informacija apie teisinės pagalbos teikimą, įstatymus ir kitus teisės aktus); teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais); dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas; patarimai dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimas.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda.

Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipias į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip penkios darbo dienos nuo kreipimosi dienos.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai: pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti; pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba; pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, Druskininkų  savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Druskininkų savivaldybėje organizuoja ir teikia Druskininkų savivaldybės administracija. Priėmimo laiku, antradienį 13.00-17.00 val., penktadienį 8.00-12.00 val., asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai) arba kitu metu registruotis telefonu: (8 313) 51517.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją