Druskininkuose – Alytaus regiono plėtros tarybos posėdis

Kovo 28 dieną Druskininkų savivaldybėje sušauktas Alytaus regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, mero pavaduotojas Linas Urmanavičius ir kiti Alytaus regiono plėtros tarybos nariai: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybių merai bei jų pavaduotojai, Regioninės plėtros departamento prie VRM Alytaus  apskrities skyriaus atstovai ir savivaldybių administracijų specialistai bei Prienų ir Birštono savivaldybių atstovai.

Posėdžio metu taryba svarstė 6 darbotvarkėje numatytus klausimus. Tarybos nariams pritarus, papildomai į darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo plano pakeitimo. Svarstant šį klausimą, taryba pasisakė kategoriškai prieš regioninės priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 įgyvendinimui numatytų finansavimo lėšų sumažinimą, jas perkeliant į valstybinę priemonę. Tarybos nariai atkreipė dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija laiku neparengė priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 projektų finansavimo sąlygų aprašo, kurį ir nori pakeisti. Dėl to ir buvo sustabdytas regioninių projektų planavimas pagal šią priemonę. Taryba mano, kad Sveikatos apsaugos ministerija turi prisiimti atsakomybę už tai, kad pavėlavo parengti priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 bei kitų regioninių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus. Tarybos narių nuomone, atsiradusi finansinio rodiklio pasiekimo rizikos problema neturėtų būti sprendžiama regionų sąskaita.

Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas pritarti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacijos pateikimui apie atliekų tvarkymą Alytaus regione 2017 metais. Informacija apie komunalinių atliekų tvarkymą Alytaus regione bus pateikta Aplinkos ministerijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai. Posėdyje dalyvavusi Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė informavo, kad ARATC keleriems metams į priekį jau yra parengusi strateginį planą, kurį įmonės direktorius planuoja pristatyti Alytaus regiono plėtros tarybai ir siūlė susitikime diskutuoti apie rinkliavą bei teisinę bazę. Tarybos nariai bendru nutarimu nusprendė visus klausimus aptarti atskirame susirinkime dalyvaujant Alytaus regiono plėtros tarybos nariams, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro valdybai ir vadovybei.

Posėdžio pradžioje tarybos pirmininkas Vytautas Grigaravičius tarybos vardu padėkojo savivaldybių specialistams, ieškantiems optimalių sprendimų, priimtinų visam regionui ir įteikė padėkas. Tarp 5 padėkomis pagerbtų Alytaus regiono savivaldybių darbuotojų – ir Druskininkų savivaldybės Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas.

 

Alytaus regiono plėtros tarybos posėdyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, mero pavaduotojas L. Urmanavičius, kiti Alytaus regiono plėtros tarybos nariai/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją