Aptarti strateginiai šilumos tinklų rekonstrukcijos Druskininkų savivaldybėje klausimai

Trečiadienį  Druskininkų savivaldybėje sušauktame pasitarime dalyvavo Administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, Savivaldybės administracijos ūkio skyriaus specialistai, UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“, AB „Druskininkų šilumos tinklai bei UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovai.

Susitikimo metu buvo aptarta šilumos inžinerinių tinklų rekonstrukcijos strategija ir būsimos investicijos.

Išanalizuota grupinių boilerinių situacija. Šiuo metu Druskininkų savivaldybėje vis dar yra 17 grupinių boilerinių, kai iš vieno šildymo punkto šiluma tiekiama keliems gretimai stovintiems namams (tai gali būti ir privatūs, ir daugiabučiai namai). Dauguma šių punktų įrengti dar prieš 50 metų, jie nusidėvėję, trasos yra senos, neefektyvios.

Taip pat nuolat susiduriama su problema, kuri susijusi su daugiabučių namų renovacija. Šilumos punktai ir šilumos sistemos keičiami tuose namuose, kuriuose vykdoma renovacija. O grupinė boilerinė yra pasenusi sistema, nebeatitinka keliamų reikalavimų, nėra efektyvi, todėl ją reikia keisti.

Susitikime buvo aptarti šilumos tinklų įvadų į renovuojamus gyvenamuosius namus rekonstrukcijos bei grupinių boilerinių likvidavimo, įrengiant kiekvienam namui atskirą šilumos punktą arba taikant tinkamiausias alternatyvius šilumos šaltinius vartotojų naudai, klausimai.

Pasitarimo metu UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ direktorius M. Burinskij pristatė numatomų renovuoti objektų šiluminių tinklų schemas, kurių centralizuotoje šilumos tiekimo sistemoje yra grupinių šilumos punktų vartotojų. Derintos ir aptartos tokios likvidavimo alternatyvos, kaip šilumos mazgų įdiegimas, geoterminių katilų įrengimas, naujų trasų tiesimas bei senų atnaujinimas. Kiekvienam iš 17 grupinių boilerinių punktų ieškoma pačios geriausios ir efektyviausios alternatyvos, pasirinktos individualiam atvejui.

Susitikimo metu nutarta per mėnesį surinkti bešeimininkių šilumos inžinerinių tinklų sąrašą, išsiaiškinti trasų ilgius, konkrečias vietas, jų būklę ir parengti visą informaciją dėl galimų būsimų sprendinių bei investicijų.

Likviduoti ir pakeisti šiuos šildymo punktus yra labai didelis poreikis, tokiu būdu bus padidintas šilumos efektyvumas. Kitos alternatyvos, kurios pakeis pasenusią sistemą, bus daug ekonomiškesnės ir pigesnės.

Pasitarimo metu taip pat buvo diskutuojama ir kitais svarbiais klausimais, kurie susiję su šilumos tiekimu, daugiabučių namų administravimu, vartotojų skolomis. Susirinkę įstaigų atstovai aptarė bendradarbiavimo galimybes, vartotojų duomenų naudojimo klausimą, nepažeidžiant naujai įsigaliojusio Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

Pasitarime dalyvavo Administracijos direktorė V. Jurgelevičienė, Savivaldybės administracijos ūkio skyriaus specialistai, UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“, AB „Druskininkų šilumos tinklai bei UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovai/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija