Aptarta UAB „Druskininkų butų ūkis“ veikla ir aktualijos

Praėjusį trečiadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės ir UAB „Druskininkų butų ūkis“ administracijos atstovų posėdyje buvo apžvelgta UAB „Druskininkų butų ūkis“ veikla, aptarti svarbiausi einamieji klausimai. Taip pat pateikti siūlymai, kaip pagerinti ir užtikrinti paslaugų kokybę įmonės administruojamų daugiabučių namų gyventojams. Bendrovė vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą, priežiūrą (eksploataciją), remonto, statybos darbus, daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją.

Druskininkų savivaldybės ir UAB „Druskininkų butų ūkis“ administracijos atstovų posėdyje buvo apžvelgta UAB „Druskininkų butų ūkis“ veikla, aptarti svarbiausi einamieji klausimai/Simonos Dailydaitės nuotrauka

 

UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovų teigimu, įstatymu nustatyta Butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų įmoka pasiteisino. Gyventojų sukauptos lėšos yra naudojamos pagal tikslinę paskirtį – namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, šildymo mazgo ir kitų konstrukcijų) remonto darbams. Jie planuojami, parengiant kiekvieno namo ilgalaikį planą, kuriame numatomi konkretūs darbai, lėšų kaupimo įmokos dydis, lėšų kaupimo trukmė ir kiti aspektai. Ilgalaikį planą ir apskaičiuotą kaupiamosios įmokos tarifą tvirtina butų ir kitų patalpų savininkai teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad dalis sukauptų lėšų gali būti panaudojama ir nenumatytiems darbams, pavyzdžiui, avarijų atveju atsiradusiems defektams ar inžinerinių sistemų gedimams likviduoti. Gyventojų sukauptos lėšos yra jų bendroji dalinė nuosavybė, tad savininkai, pageidaujantys, kad būtų atliekami jų norimi darbai, visada gali kreiptis į bendrovę, kad ši organizuotų darbus, už kuriuos bus apmokama iš kaupiamųjų lėšų. Savininkai taip pat gali kreiptis, norėdami sužinoti sukauptų lėšų likutį. Tokią informaciją administruojanti bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka patalpų savininkams taip pat teikia metinėje veiklos ataskaitoje.

„Būtina peržiūrėti UAB „Druskininkų butų ūkis“ galiojančius tarifus. Posėdžio metu įmonės atstovams pavesta pateikti siūlymų dėl galiojančių įmokų tarifų, ataskaitas ir veiklos planus, ieškoti būdų, kaip įmonės veiklą padaryti dar efektyvesnę. Būtina rasti kompromisą ir administruojamų daugiabučių namų gyventojams, ir sklandžiai UAB „Druskininkų butų ūkis“ įmonės veiklai “, – sakė UAB „Druskininkų butų ūkis“ valdybos pirmininkė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Druskininkų savivaldybės ir UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovai diskusijoje išsakė savo pozicijas ir galimus sprendimo būdus. Susitikimo metu aptartos ir daugiabučių namų administravimo, techninės priežiūros ir kontrolės aktualijos.

 

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją