ĮSPŪDIS: Ar liberalai ir konservatoriai sulaužė Tarybos nario priesaiką, aiškinsis ir teismas

Gegužės 28 dieną sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje kai kurie opozicijai atstovaujantys liberalai ir konservatoriai, regis, spirgėjo it ant karštos kėdės. Mat Taryba nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados, ar Karolis Kaklys, Juozas Šarkus, Romualdas Domarkas, Vilius Semeška, Antanas Balkė sulaužė priesaiką ir nevykdė Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

O su prašymu pradėti tyrimą, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos narys ir Druskininkų savivaldybės tarybos narys konservatorius V. Semeška yra įgijęs vidurinį išsilavinimą, Druskininkų savivaldybės etikos komisija jau kreipėsi į LR Generalinę prokuratūrą. Kai per posėdį V. Semeškos buvo paklausta, ar jis baigė vidurinę mokyklą, šis nuo tiesaus atsakymo išsisuko, tačiau nevengė moralizuoti Savivaldybės tarybos daugumai. Nepaisant to, kad jo veiksmuose, kaip teigiama Etikos komisijos sprendime, galimai yra nusikalstamos veikos požymių, siekiant įgyti aukštąjį išsimokslinimą.

 

Ar V. Semeška meluoja rinkėjams?

Tarybos posėdžio pradžioje Druskininkų savivaldybės etikos komisijos sekretorė Vaiva Kirkauskienė pagarsino komisijos sprendimą kreiptis į LR Generalinę prokuratūrą su prašymu pradėti tyrimą, ar Druskininkų savivaldybės tarybos ir Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, konservatorius V. Semeška yra įgijęs vidurinį išsilavinimą.

Regis, klausimas siejamas ne tik su konservatoriaus „išsimokslinimu“, bet ir su jo, kaip politiko, sąžiningumu? Generalinės prokuratūros prašoma išsiaiškinti, ar V. Semeška yra įgijęs vidurinį išsilavinimą, ir jei ne – ar be vidurinį išsilavinimą patvirtinančio brandos atestato jis teisėtai įgijo banko tarnautojo kvalifikaciją Vilniaus aukštesniojoje ekonomikos mokykloje bei bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius Vilniaus universitete? Ar jo įgyti aukštojo mokslo diplomai yra galiojantys? Ar nebuvo klastojami dokumentai ar pateikta klaidinanti informacija? Kad būtų priimtas galutinis sprendimas dėl konservatoriaus V. Semeškos galimai padarytų Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų pažeidimų, Etikos komisija lauks Generalinės prokuratūros išvadų.

Etikos komisija tyrimą pradėjo, gavusi laidos „Demaskuoti“ prodiuserės ir vedėjos Lauros Radzevičiūtės kreipimąsi. „Mano Druskininkai“ rašė, jog šis kreipimasis – ne tik į Druskininkų savivaldybės etikos komisiją, bet ir į Seimo Pirmininką, frakcijas ir Vyriausiąją etikos komisiją – buvo inicijuotas todėl, jog V. Semeška galimai vengia konkrečių atsakymų, užuot, kaip viešas asmuo, atsakęs į laidos vedėjos užduotus klausimus.

J. Šarkui labiausiai rūpi transliacija?

Dalyvaujant Tarybos posėdžiuose, gali susidaryti įspūdis, kad konservatorių ir liberalų darbas Taryboje yra skirtas ne tam, kad būtų galima priiminėti konstruktyvius sprendimus Druskininkų labui, o tam, kad jie, naudodamiesi vieša Tarybos posėdžių transliacija, galėtų postringauti su svarstomais klausimais nesusijusiomis temomis. Pirmadienį, dėl techninių kliūčių sutrikus Tarybos posėdžio transliacijai, liberalas J. Šarkus vis suko galvą dėl „neveikiančios transliacijos“. Susidarė įspūdis, kad posėdyje liberalams ir konservatoriams svarbiausia tiesioginė transliacija.

Posėdyje Tarybos dauguma vėl nepritarė jau daugiau nei dešimtą kartą siūlytoms vis toms pačioms J. Šarkaus ir V. Semeškos kandidatūroms. Tarybos nariai ne kartą posėdžiuose pabrėžė, kad minėti politikai daugumai Tarybos narių nekelia pasitikėjimo. Opozicijai atstovaujantys liberalai ir konservatoriai aiškino, kad dalyvauti Kontrolės komiteto darbe jiems neva „neleidžiama“, tačiau tokie ir panašūs argumentai primena situaciją „patys muša, patys rėkia“. Juk konservatorius A. Balkė iš komiteto atsistatydino, vos kandidatavęs, o kiti liberalų ir konservatorių nariai Taryboje kandidatuoti į komitetą iš viso atsisakė. Jau tapo įprasta, kad posėdyje dėl šio klausimo, emocingai pabrėždamas neva tai suvaržytas opozicijos teises, ypač „jaudinasi“ liberalas K. Kaklys. Nors pats, kurį laiką formaliai pabuvęs šio komiteto nariu, nė viename posėdyje neapsilankė, o galiausiai iš komiteto pasišalino.

 A. Balkė tebesvajoja apie „tiesioginį valdymą“?

Nepaisant susidariusios situacijos, Druskininkų savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas sėkmingai dirba, o klausimas dėl jo sudėties pakeitimo atidėtas kitam Tarybos posėdžiui.

Praėjusiame posėdyje konservatorius A. Balkė yra pasisakęs, esą Tarybos dauguma elgiasi taip, tarsi „nebijotų gresiančio Druskininkams tiesioginio valdymo“. Ar A. Balkei būtų staigmena tai, kad vargu ar ką Druskininkuose jis gali išgąsdinti, mojuodamas „tiesioginio valdymo įvedimo“ baubu, kai šis, regis, yra tik jo paties galvoje?

Redakcijos žiniomis, ir dar vienas konservatorius, įsisvajojęs apie „tiesioginio valdymo įvedimą Druskininkuose“, savo socialinio tinklapio paskyroje piktinosi Vyriausybės Kanceliarijos atsakyme pateikta abejone, kad Druskininkų atveju laikino tiesioginio valdymo įvedimas vargu ar būtų „proporcinga priemonė“ spręsti susidariusią situaciją. Piktinosi, nes, matyt, laukė kitokio atsakymo?

Rašėme, kad, vos prasidėjus kovo 29 dieną sušauktam Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžiui, visi tądien pasirodę Tarybos opozicijos nariai K. Kaklys, J. Šarkus, R. Domarkas, V. Semeška, A. Balkė demonstratyviai pasišalino, pagarsinę, kad nedalyvaus kai kurių sprendimų, tarp jų ir susijusių su Kontrolės komitetu, svarstyme tol, kol esą negaus Vyriausybės atsakymo į jų prašymą „įvesti Druskininkuose laikiną tiesioginį valdymą“.

Reaguodama į tokį elgesį, Druskininkų savivaldybės tarybos narių grupė parengė Tarybai kreipimąsi dėl minėtų Tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūros pradėjimo.

Tarybos sprendimu patvirtinta, Lino Urmanavičiaus vadovaujama komisija, ištyrusi kreipimesi nurodytus faktus, nusprendė, kad Tarybos nariai K. Kaklys, J. Šarkus, R. Domarkas, V. Semeška, A. Balkė šiurkščiai pažeidė Vietos savivaldos įstatymą, ir yra teisinis ir faktinis pagrindas Tarybos nariams taikyti įgaliojimų netekimo procedūrą. Anot komisijos, pareigos dalyvauti Kontrolės komiteto sudaryme, tai yra deleguoti opozicinių Liberalų sąjūdžio ir Mišrios frakcijų atstovus į Kontrolės komitetą, liberalai ir konservatoriai galimai nevykdė tyčia ir iš anksto susitarę, žinodami galimas to pasekmes ir siekdami sudaryti prielaidas įvesti Druskininkų savivaldybėje laikinąjį tiesioginį valdymą, kurio patys ir paprašė kovo 11 d. kreipimusi į Vyriausybę ir kitas institucijas.

Pastarajame posėdyje Taryba nusprendė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl išvados, ar minėti Tarybos nariai sulaužė priesaiką ir nevykdė jiems Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

Tarybos nariai posėdyje taip ir neišgirdo atsakymo iš V. Semeškos, ar jis turi vidurinį išsilavinimą/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

 

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija