Ilgio ežero maudykloje jau galima maudytis

Siekiant užtikrinti kokybišką maudymosi aplinką, pagrindinėse Druskininkų savivaldybės maudyklose net keletą kartų per mėnesį atliekami vandens kokybės tyrimai. Kaip teigė Druskininkų savivaldybės Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Sadauskaitė, paskutiniųjų tyrimų rezultatai parodė, kad visos Druskininkų savivaldybės maudyklos atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.

Naujausi tyrimai parodė, jog vandens kokybė Ilgio ežere atitinka reikalavimus/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Prieš savaitę, atlikus vandens kokybės tyrimus, Ilgio ežero maudykloje buvo nustatyti nežymūs, trumpalaikiai vandens kokybės pakitimai (žarniniai enterokokai 108KSV/100 ml – 8 vienetais daugiau, nei nustatyta minėtoje higienos normoje). Atsižvelgus į tai ir remiantis Lietuvos higienos norma, specialistai nerekomendavo maudytis šioje maudykloje iki tol, kol bus atlikti pakartotiniai tyrimai.

Prieš keletą dienų buvo atlikti pakartotiniai Ilgio ežero maudyklos vandens kokybės tyrimai. E.Sadauskaitės teigimu, naujieji tyrimai parodė, jog vandens kokybė Ilgio ežere atitinka reikalavimus – nustatytas žarninių enterokokų skaičius – 5 KSV/100 ml vandens – dvidešimt kartų mažesnis rodiklis, nei prieš savaitę.

Žarniniai enterokokai yra įprasta žmogaus ir gyvūnų bei vabzdžių mikroflora.

„Trumpalaikė tarša gali atsirasti iš paviršinių vandenų, galvijų, naminių gyvulių, gamybinių procesų, laukinių gyvūnų taršos; eutrofikacijos (vandens žydėjimo); didelio karščio ar gausiai iškritusių kritulių. Trumpalaikė tarša paprastai nedaro įtakos vandens kokybei ilgesnį nei 72 valandų laikotarpį“, – sakė E.Sadauskaitė.

Vandens kokybės stebėsena vykdoma pagal sudarytą kalendorinį grafiką maudymosi sezono metu ir papildomai, pakartotinai gavus vandens kokybės rezultatus viršijančius leidžiamas normas. Gavus pakartotinius maudyklų vandens kokybės tyrimų duomenis, bus informuota apie jų rezultatus.

Oficialiai įteisintos maudyklos: Vijūnėlės tvenkinio paplūdimys ir jo maudykla; Ilgio ežero maudykla.

2019 m. Druskininkų savivaldybėje nustatytas maudymosi sezono laikotarpis –  nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Druskininkų  savivaldybės informacija