Viešojoje bibliotekoje – Algimanto Švėgždos kūrybos albumo „Laimės šulinys“ sutiktuvės

Druskininkų savivaldybės Viešojoje bibliotekoje organizuotos Vilniaus dailės akademijos garbės profesoriaus Algimanto Švėgždos kūrybą pristatančio albumo „Laimės šulinys“ sutiktuvės. Renginyje dalyvavo leidinio sudarytoja, tekstų autorė, menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos docentė dr. Ramutė Rachlevičiūtė, druskininkietis Adelbertas Nedzelskis – knygos „Algimanto Švėgždos viešnagė Druskininkuose“, išleistos 2008 metais, sudarytojas. Buvo perskaitytas ir Vidos Mažrimienės, dėl ligos negalėjusios dalyvauti renginyje, laiškas, kuriame ji dalijosi prisiminimais apie susitikimus su A. Švėgžda. Parodyta ir filmuota medžiaga, interviu, kurį menininkas davė, sugrįžęs iš Druskininkų.

Akademinio leidinio sudarytoja dr. R. Rachlevičiūtė apžvelgė Algimanto Švėgždos (1941-1996 m.) gyvenimą ir kūrybos laikotarpius, kūrybinio palikimo vertę, svarbą Lietuvos dailės istorijai: „Tai buvo atviras pasauliui menininkas, kuris mylėjo gamtą, domėjosi filosofija, literatūra, muzika. Kūrė portretus, peizažus, natiurmortus, grafikos darbus, akvareles, pasteles, knygų iliustracijas… Keliolika paskutiniųjų gyvenimo metų gyveno Vokietijoje, Berlyne. Labai mylėjo Lietuvą, troško visuomet matyti ją laisvą ir nepriklausomą.“

A. Švėgžda, jau sunkiai sirgdamas, testamentu paskirstė savo kūrybinį palikimą Lietuvos muziejams. „Nebuvo ir, manau, nebus dosnesnio, labiau mylėjusio tėvynę Lietuvą dailininko, kaip Algimantas Švėgžda. Jis padovanojo savo kūrinius Lietuvai iš širdies, padovanojo tai, ką turėjo geriausio“, – sakė knygos sudarytoja.

A. Nedzelskis pasidalijo prisiminimais apie dailininką ir jo savaitės viešnagę Druskininkuose. A. Švėgžda žavėjosi M. K. Čiurlionio kūryba, jautriai ir giliai ją suprato. Būdamas Druskininkuose, jis intensyviai kūrė, nupiešė tris pastelių ciklus: „Čiurlionio obelys“. „Liškiavos vienuolyno ansamblis“, triptiką „Raigardas“. Visus vėliau padovanojo Druskininkams. Vakaro metu buvo eksponuojami trys originalūs paveikslai.

Vakarą jautriai papildė Druskininkų moterų vokalinio ansamblio (vadovė Virginija Šedienė) atliekamos dainos, kurios tarsi vedė klausytojus nelengvais A. Švėgždos gyvenimo keliais.

Vakaro metu bibliotekos erdvėse buvo eksponuojami ir A. Švėgždos paveikslai/Viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Druskininkų viešosios bibliotekos informacija