„Skambiai, plačiai ir sutartingai…“

„Dainų dainelės, aidų aidais skambiai, plačiai ir sutartingai“ kovo 25 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunių ir suaugusiųjų mišrus choras „Druskininkai“ (vad. Inga Vagnoriūtė) dalyvavo būsimos Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ chorų perklausoje. Tai buvo jaudinantis momentas ir jaunimui, ir suaugusiesiems. O jaudintis buvo dėl ko – juk būti pakviestiems dainuoti Dainų šventėje – neįprastas įvykis.

Repertuaras – gausus ir sudėtingas: Jaunių chorui reikėjo paruošti 14, suaugusiųjų chorui – net 26 kūrinius. Dirbta daug ir atsakingai, todėl choristai dainavo iš visos širdies, siekdami vienintelio tikslo – vasarą dalyvauti Dainų šventėje Vilniuje ir dainuoti daugiatūkstantinėje minioje Vingio parko estradoje. Garbi komisija – choro dirigentas, pedagogas, Klaipėdos universiteto docentas Algirdas Šumskis, kompozitorius Donatas Zakaras, choro dirigentas ir pedagogas Raimondas Katinas – pagyrė abu chorus už puikų dainavimą, gerai paruoštą repertuarą, padėkojo vadovei ir choristams už kantrų bei nuoširdų darbą ir pakvietė dalyvauti Dainų šventėje.

Valio! Tikslas pasiektas, belieka laukti svajonės išsipildymo liepos 6 d. Dainų dienos koncerte „Vienybė težydi“ Vilniuje, Vingio parko estradoje.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunių choras ir suaugusiųjų mišrus choras ,,Druskininkai“, centre – chorų vadovė I. Vagnoriūtė/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Vilija Mieščionaitienė
M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja metodininkė