Kviečiame teikti paraiškas dėl kūrybinių dirbtuvių nuomos

Druskininkų savivaldybė įgyvendina projektą „Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas“ pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 07.1.1.-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“.

Projekto vertė: 801 950,28 Eur, finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas – 283 504 Eur , Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos – 493 431, 28 Eur, Valstybės biudžeto lėšos – 25 015 Eur, įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. lapkritis- 2018 m. rugsėjis. Vykdant šį projektą, bus rekonstruotas M. K. Čiurlionio g. 27 esantis pastatas ir pritaikytas kultūros bei edukacinei veiklai. Rekonstrukcijos metu bus įrengtos patalpos kūrybinėms dirbtuvėms, kuriose vaizduojamojo ir taikomojo meno kūrėjai bei dailiųjų amatų meistrai turės galimybę dirbti, rengti pažintines edukacines programas, eksponuoti parodas. Amatų centras padės plėtoti su menu susijusius verslus, skatins kurti naujas darbo vietas šioje srityje. Tikimasi, kad druskininkiečiams ir miesto svečiams Amatų centras taps puikia kūrybiško laisvalaikio užimtumo erdve, kurioje kiekvienas galės susipažinti su kurorte kuriančiais menininkais, pažinti skirtingus vaizduojamojo ir taikomojo meno bei dailiųjų amatų raiškos būdus, priemones, technikas ir technologijas, o taip pat išbandyti save kūryboje.

Kviečiame vaizduojamojo ir taikomojo meno kūrėjus bei dailiųjų amatų meistrus teikti paraiškas dėl kūrybinių dirbtuvių nuomos Amatų centre. Paraiškos formą galima rasti savivaldybės svetainėje: www.druskininkai.lt (rubrika „Kultūra“/„Dokumentai“). Užpildytą paraišką su priedais siųsti el. p.: kultura@druskinininkai.lt arba paštu adresu: Vilniaus alėja 18, Druskininkai iki balandžio 6 d. Kontaktinis asmuo pasiteirauti – Druskininkų savivaldybės administracijos vyr. specialistė turizmui ir kultūrai I. Griniūtė, tel.: (8 313) 53975, el. p.: kultura@druskininkai.lt