Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų 2020 m. grafikas

PASTABA. Juridinių ir fizinių asmenų, kurie Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra įregistravę daugiau kaip 3 traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ar jų priekabas, prašymu, techninės apžiūros laikas ir vieta gali būti nustatoma atskiru susitarimu

Valstybės rinkliavos dydis: už traktoriaus techninę apžiūrą – 6,80 Eur, už priekabos – 5,50 Eur.

Valstybės rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įmokos kodas 53015, lėšų gavėjas –

Valstybinė mokesčių inspekcija, kodas 188659752. Rinkliavą patogiausia sumokėti:

• AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose, UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;

• SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

• bankuose;

• kitose įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose (https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita).

Detalesnės informacijos teirautis Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Dangirdo Lukoševičiaus: tel. (8 313) 52 117, mob. 8 610 14 641, el. p. dangirdas.l@druskininkai.lt.