Sušauktas pasitarimas dėl gyventojų apklausos

Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybėje sušauktas pasitarimas, kurio metu Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, mero patarėja Irena Lynikienė bei administracijos tarnautojai susitiko su prof. habil. dr. Gediminu Merkiu bei aptarė numatomą atlikti viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą.

Druskininkų savivaldybės administracija siekia gerinti asmenų aptarnavimo savivaldybės viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei. Apklausa bus atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos rekomendacija „Dėl viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymo metodikos“ planuoja įgyvendinti projektą  finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė teigė laukianti apklausos rezultatų: „Mums, Druskininkų savivaldybės administracijos vadovams ir specialistams, ypač svarbi vietinių gyventojų ir turistų nuomonė apie Druskininkų savivaldybę, jos infrastruktūrą, viešųjų paslaugų kokybę. Būtent todėl kasmet vykdome gyventojų apklausas. Džiaugiuosi, kad šiais metais, gavus lėšų iš struktūrinių fondų, bus atlikta išsami analizė. Įvykdę gyventojų apklausą ir išanalizavę jos rezultatus, galėsime labiau atkreipti dėmesį į, apklaustųjų nuomone, problemines sritis.“

Druskininkų savivaldybės administracijos vadovams ir specialistams svarbi vietinių gyventojų ir turistų nuomonė apie Druskininkų savivaldybę, jos infrastruktūrą, viešųjų paslaugų kokybę/Gintarės Varnelienės nuotrauka