Pristatyta bendruomeninių globos namų žmonėms su proto negalia įkūrimo idėja

Praėjusį trečiadienį Druskininkų savivaldybės vadovai, skyrių vadovai bei specialistai susitiko su ilgamete VA Caritas direktoriaus pavaduotoja socialinėms programoms ir centrams, šiuo metu taip pat ir iniciatyvinės grupės nare Vaiva Mačiežaite-Kazlauskiene bei dienos centro žmonėms su proto negalia „Šviesa“ vyriausiąja socialine darbuotoja Daiva Ivanauskaite.

Susitikimo metu svečiai pristatė savo vykdomą veiklą, jau atliktus darbus ir planuojamą įgyvendinti projektą, papasakojo apie idėją įkurti bendruomeninių globos namus žmonėms su proto negalia. Susitikimo metu pristatytas ir Vilniaus rajono savivaldybėje veikiantis Betzatos bendruomenės globos namų modelis. V. Mačiežaitė-Kazlauskienė papasakojo apie projekto, kuris prisidėtų prie psichikos ar kitokią negalią turinčių asmenų izoliacijos nuo plačios bendruomenės panaikinimo galimybes.

„Kasdien sprendžiame neįgaliųjų problemas, aptariame socialinių paslaugų teikimo, plėtros galimybes ir, kiek galėdami, stengiamės suteikti kiekvieno žmogaus poreikius atitinkančias paslaugas. Savivaldybė visada skatino nevyriausybinių organizacijų plėtrą savivaldybės teritorijoje, todėl palaikome nevyriausybinės organizacijos iniciatyvas plėsti socialines paslaugas asmenims, turintiems proto negalią“, – kalbėjo susitikime dalyvavusi Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė.

Susitikimo metu svečiai pristatė savo vykdomą veiklą, jau atliktus darbus ir planuojamą įgyvendinti projektą, papasakojo apie idėją įkurti bendruomeninių globos namus žmonėms su proto negalia/Gintarės Varnelienės nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją