Parapijos namuose – Kūčios vienišiems žmonėms

Mes visi esame angelai su vienu sparnu. Jei norime skristi, turime apsikabinti. Pasitinkant Jėzaus gimimą, Parapijos namuose buvo surengtos Kūčios maltiečių bei Carito savanorių globojamiems žmonėms. Po šv. Mišių, kuriose buvo meldžiamasi už „Maltos ordino“, Carito savanorius, jų lankomus žmones, gyvus ir mirusius jų artimuosius, visi susirinko į papuoštus Parapijos namus. Prasidėjus šventinei programai, kiekvienas gavo po uždegtą žvakutę, kuri simbolizavo Kalėdų šviesą ir kiekvieno širdies gerumą. Visi norintys galėjo pasidalinti savo prisiminimais, kaip jie savo šeimose švęsdavo kūčias, išsakyti palinkėjimus ateinantiems metams.

Giedojome kalėdines giesmes, deklamavome eiles. Perskaičius šv. Rašto ištrauką apie Jėzaus gimimą, visi sėdo prie gausiai valgiais nukrauto kūčių stalo. Visus susirinkusiuosius pasveikino ir maistą palaimino parapijos klebonas Kęstutis, linkėdamas sveikatos, meilės ir atjautos vieni kitiems. Dalindamiesi kalėdaičius, dėkojome vieni kitiems, kad esame.

Renginį organizavusios „Maltos ordino“ bei Carito savanorės džiaugėsi, kad, darydamos gerus darbus, nesijaučia vienišos, sulaukia pagalbos iš įvairių miesto įstaigų. Randasi vis daugiau žmonių, norinčių dovanoti savo laiką kitiems. Gera matyti, kad žmonės ne tik prisideda prie didelių socialinių akcijų, bet ir savarankiškai randa tuos, kuriems reikia pagalbos, pasirūpina vienišais savo kaimynais.

Vaišes šiam stalui dovanojo centras „Aqua“, kavinė „Velvetti“, „Grand SPA Lietuva“, viešbutis „Violeta“, „Draugystės sanatorija“, viešbutis „Pušynas“, kepyklėlės „Šimtalapė“, „Boulangerie“, „Minolga“, privatūs rėmėjai.

O kokios Kalėdos be dovanų? Šventei baigiantis, visi jų gavo. Tai buvo Parapijos namų savanorių kepti meduoliai, kuriuos išpuošė „Ryto“ gimnazijos 2 a klasės mokinės, atėjusios kartu su mokytoja Lina Duduliene, Parapijos namų Vaikų klubo narių rankomis sukurti atvirukai, privačių rėmėjų dovanėlės. Šventės organizatorės stengėsi, kad visi iš šventės išeitų su kalėdine nuotaika ir ramybe, išsineštų viltį, kad, nors gyvena vieni, bet nėra vieniši.

Dėkojame visiems rėmėjams, savanoriams, surengusiems kalėdinę šventę vienišiems žmonėms. Apsikabinę ir dalindamiesi, mes tikrai galime tapti vieni kitiems tais Angelais, kurie padeda pakilti ir skristi.

Visi galėjo pasidalinti savo prisiminimais, kaip jie savo šeimose švęsdavo kūčias, išsakyti palinkėjimus ateinantiems metams

 

Angelė Paulėkaitė,
Parapijos namų administratorė