Pagerbti Druskininkų savivaldybės mokyklų mokytojai

Minint Tarptautinę mokytojų dieną, Jaunimo užimtumo centre pasveikinti Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogai.  Gausų būrį esamų ir buvusių mokytojų pasveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas: „Gerbiama švietimo bendruomene, Mokytojų diena yra šventė, mums visiems leidžianti prisiminti savo vaikystės ir jaunystės mokytojus bei įvertinti mokytojų darbo svarbą. Ačiū Jums už indėlį į jaunosios kartos ugdymą, ačiū visiems už kasdienį aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime.  Linkiu, kad mūsų švietimo bendruomenė būtų susitelkusi ir draugiška.“

„Ačiū, Mokytojau“, – tokiais žodžiais savo sveikinimą pradėjęs mero pavaduotojas Linas Urmanavičius linkėjo, kad padėkos mokytojams būtų sakomos ne tik jų profesinės šventės proga, bet kiekvieną dieną. „Ir aš, ir jūs – visi turime savo geriausią mokytoją. Linkiu, kad profesine prasme pasiektumėte dar aukštesnį lygį, negu jūsų mokytojo autoritetas“, – linkėjo L. Urmanavičius.

Mokytojus pasveikino ir Švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samuchovas. LR Seimo narys Zenonas Streikus, sveikindamas mokytojus, visoms mokykloms įteikė simbolines dovanas ir Vydūno raštus.

Tarptautinės mokytojų dienos proga už indėlį, siekiant kokybiškesnių ugdymo(si) veiklų, rezultatų, dalijimąsi gerąja patirtimi Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko padėkomis pagerbti šie Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų pedagogai: Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ vyresnioji auklėtoja Zita Bingelienė ir vyresnioji specialioji pedagogė Duvilija Kašėtaitė; Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ specialioji pedagogė metodininkė Natalja Bulotienė, neformaliojo ugdymo mokytoja Edita Kibirkštytė; Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė Aida Balčiūnienė, vyresnioji socialinė pedagogė Agnė Gaidamavičienė, kūno kultūros mokytojas Povilas Žarnauskas; Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Renata Jaskelevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Keturkienė, direktoriaus pavaduotoja Gražina Naujalienė; Druskininkų „Ryto“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Gitana Stukienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Šerkšnaitė, biologijos mokytoja metodininkė Daiva Vasiljevienė; Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Daiva Mačionienė; Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ auklėtoja Jurgita Naruckienė; Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Roma Masionienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ramutė Šumskienė; Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės mokytoja metodininkė Eglė Maračinskaitė, dailės mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė; Druskininkų švietimo centro muzikos vyresnioji mokytoja Nijolė Navickienė; Druskininkų sporto centro rankinio sporto šakos trenerė Danguolė Sukankaitė.

Meras Ričardas Malinauskas 70-ojo jubiliejaus proga įteikė padėkas Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos buvusiam muzikos vyresniajam mokytojui Algimantui Likerauskui, buvusiam muzikos mokytojui Pranui Liudgerdui Miliauskui bei muzikos mokytojai metodininkei Olgai Skairienei; Druskininkų „Ryto“ gimnazijos buvusiai matematikos mokytojai metodininkei Emai Milutienei; tuometės Druskininkų 2-osios vidurinės mokyklos buvusiai geografijos mokytojai Emilijai Opienei; Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ meninio ugdymo pedagogei Virginijai Šedienei. 90-ojo jubiliejaus proga Savivaldybės vadovas pasveikino ir buvusią Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos pradinių klasių mokytoją, mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ narę Juzę Savilionienę.

Mokytojams koncertinę programą dovanojo druskininkietis Justas Tertelis.

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos