Meninė veikla labiausiai skatina neįgaliųjų įsitraukimą į visuomenės gyvenimą

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ Druskininkų skyrius meninę veiklą vykdo jau 17 metų, šioje srityje turi nemažai patirties, dirba aukšto profesionalumo darbuotojai. Ir LSKD „Gubojos“ Druskininkų skyriaus darbuotojai pastebėjo, ir atliktų tyrimų rezultatai byloja, kad meninė veikla labiausiai skatina neįgaliųjų įsitraukimą į visuomenės gyvenimą. Habil. Dr. prof. A. Piličiauskas knygoje „Neįgaliųjų meninis ugdymas: psichologinės reabilitacijos ir socializacijos galimybės“ teigia, kad „Meno užsiėmimų lankymas tampa meno ir asmenų su negalia atradimų vieta, o piešimas padeda ne tik gyventi ar egzistuoti, bet ir išsivaduoti iš kompleksų būsenos, sulaužyti savąjį neįgaliojo įvaizdį, sugretinti savo ir kitų menininkų kūrinius bei procesą. Menas tampa raiškos ir bendravimo priemone“.

 

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius kviečia asmenis su negalia, norinčius užsiimti menine kūrybine veikla, dalyvauti LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus organizuojamose veiklose/ LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus achyvo nuotraukos

 

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus tikslas yra mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, sudaryti jiems galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime, teikti kokybiškas nuolatinio pobūdžio meninių gebėjimų lavinimo paslaugas neįgaliesiems, kryptingai ugdyti neįgaliųjų meninius, kūrybinius gebėjimus, savarankiškumą, įtraukti juos į aktyvią neformalaus ugdymo, kultūrinę, švietėjišką, parodinę veiklą, propaguoti neįgaliųjų kūrybinius pasiekimus, keisti požiūrį į negalios ištiktuosius. LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius taip pat organizuoja keliones, edukacines išvykas į įvairius įdomius lankytinus objektus, muziejus, lankytojų centrus, svečiuojamės menininkų dirbtuvėse.

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius kviečia asmenis su negalia, norinčius užsiimti menine kūrybine veikla, dalyvauti LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus organizuojamose veiklose. Susidomėjusius asmenis kviečiame į atvirų durų dienas spalio 24 d. ir 25 d. nuo 15 val. iki 17 val., adresu Veisiejų g. 17, 2 aukšte, „Gubojos“ patalpose. Norintys dalyvauti LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus organizuojamose veiklose ateinančiais metais kviečiami registruotis nuo spalio 24 iki 31d. Visais klausimais galite skambinti telefonu: 8 698 48425.

 

LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus informacija